Monthly Archives: February 2019

Mennyire szereted Istent?

Az evangélium, Mark Ch 12: 28-31 És az egyik írástudó feljött, és meghallotta, hogy egymás ellen vitatkoznak, és látván, hogy jól válaszolt nékik, megkérdezte tőle: “Melyik parancsolat az első?”   Jézus így válaszolt: „Az első: Halljátok, Izráel: Az Úr, a mi Istenünk, az Úr az egyik; és szeressétek az Urat, a te Istenedet minden szíveddel, és minden lelketekkel, és minden […]

Read More

Meditáció 02/03/2019

A mai evangéliumi olvasás nagyon drámai! Miután Jézus olvasta az Ézsaiás prófétától, és azt mondja, hogy beteljesedett a szentírások, mindenki boldog volt és izgatott volt, de úgy tűnik, hogy az emberi büszkeség kezdett átvenni az embereket. Néhányan megkérdőjelezték. – Nem ő az ács fia? Nem tudjuk, ki a családja? Amikor ilyen kérdések merülnek fel, azt jelenti, hogy jobban látják […]

Read More

Kui palju peaksite Jumalat armastama?

Evangeeliumi evangeeliumi Mark Ch 12: 28-31 lõik „Ja üks kirjatundjatest tuli ja kuulis, et nad üksteisega vaidlevad ja nägid, et nad neile hästi vastasid, küsis temalt:” Milline käsk on kõigepealt esimene? “  Jeesus vastas: “Esimene on: Kuulge, Iisrael! Issand, meie Jumal, on Issand; ja sa armastad Issandat, oma Jumalat, kogu oma südame ja kogu oma hinge ja kogu oma meele […]

Read More

Meditatsioon 02/03/2019

Tänane evangeeliumi lugemine on väga dramaatiline! Pärast seda, kui Jeesus loeb prohvet Jesajast ja ütleb, et pühakirjade lugemine on täidetud, oli kõigepealt kõigil õnnelik ja põnev, kuid tundub, et inimeste uhkus hakkas inimesi üle võtma. Mõned küsitlesid teda. “Kas ta ei ole puusepatöö poeg?” Kas me ei tea, kes tema pere on? Kui sellised küsimused tekivad, tähendab see, et […]

Read More

Hoeveel moet je van God houden?

Een passage uit het evangelie van de evangelist Mark Ch 12: 28-31 “En een van de schriftgeleerden kwam naar voren en hoorde hen met elkaar in discussie gaan en toen hij zag dat hij hen goed antwoordde, vroeg hij hem:” Welk gebod is het eerste van allemaal? “   Jezus antwoordde: “De eerste is:” Hoor, Israël, de Heer, onze […]

Read More

Meditatie 02/03/2019

Het lezen van het evangelie is tegenwoordig heel dramatisch! Nadat Jezus heeft gelezen van de profeet Jesaja en zegt dat de Schriftlezing is vervuld, was iedereen eerst blij en opgewonden, maar het lijkt erop dat de menselijke trots de mensen begon over te nemen. Sommigen vroegen hem. “Is hij niet de zoon van een timmerman?” Weten we niet […]

Read More

Hvor meget skal du elske Gud?

En passage fra evangeliet om evangelisten Mark Ch 12: 28-31 “En af de skriftlærde kom op og hørte dem diskutere med hinanden, og da han svarede dem godt, spurgte han:” Hvilket bud er først og fremmest? “   Jesus svarede: “Den første er,” Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er en; og du skal elske Herren din Gud af hele […]

Read More

Meditation 02/03/2019

Dagens evangelie læsning er meget dramatisk! Efter at Jesus har læst fra profeten Esajas og siger, at skrifternes læsning er opfyldt, var alle i første omgang lykkelige og ophidsede, men det ser ud til at menneskelig stolthed begyndte at overtage folket. Nogle stillede spørgsmålstegn ved ham. “Er han ikke søn af tømrer?” Ved vi ikke, hvem hans familie […]

Read More

Kolik byste měl milovat Boha?

Průchod z evangelia evangelisty Mark Ch 12: 28-31 “A jeden z zákoníků vyšel a slyšel, jak se navzájem zpochybňují, a když vidí, že jim dobře odpovídá, zeptal se ho:” Které přikázání je první? “   Ježíš odpověděl: “První je: Slyš, Izraeli: Pán náš Bůh, Pán je jeden; a budete milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a […]

Read More

Meditace 02/03/2019

Dnešní čtení evangelia je velmi dramatické! Poté, co Ježíš čte od proroka Izaiáše a říká, že čtení z Písma je naplněno, všichni byli nejprve šťastní a vzrušeni, ale zdá se, že lidská pýcha začala přebírat lidi.Někteří ho zpochybňovali. “Není to syn truhláře?” Nevíme, kdo je jeho rodinou? Když takové otázky vznikají, znamená to, že vidí, že jsou lepší […]

Read More