Monthly Archives: September 2022

अनि उहाँले अजिङ्गर, त्यो पुरानो सर्प, जो दियाबल र शैतान हो, समातेर उसलाई हजार वर्षसम्म बाँधे।

येशूले शैतानको कामहरू नष्ट गर्नुहुन्छ भाग ३Br. येशूको पवित्र घाउको एन्थोनी पल | क्षमा/मुक्ति | ०८/३०/२०२२ तिम्रो कुनै अधिकार छैन! मैले मेरो सबै गल्तीहरू किन स्वीकार गर्नुपर्छ? यदि भगवानसँग पापहरू क्षमा गर्ने शक्ति छ भने, उहाँको पुजारीले मात्र मलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ र म राम्रो हुनेछु! पुजारीसँग येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई दिएको अधिकार छ [1], तर […]

Read More

Og han grep dragen, den eldgamle slangen, som er Djevelen og Satan, og bandt ham i tusen år

Jesus ødelegger DJEVELENS gjerninger DEL 3Br. Anthony Paul av Jesu hellige sår | Tilgivelse/Befrielse | 30.08.2022 Du har ingen rettigheter til denne sjelen! Hvorfor må jeg innrømme alle mine feil? Hvis Gud har makt til å tilgi synder, så kan presten hans bare gi meg absolusjon, og jeg blir god! Presten har autoriteten gitt dem […]

Read More

و اژدها، آن مار باستانی را که شیطان و شیطان است گرفت و او را هزار سال بست

عیسی آثار شیطان را نابود می کند قسمت 3 برادر آنتونی پل از زخم های مقدس عیسی | بخشش / رهایی | 2022/08/30 تو هیچ حقی به این روح نداری! چرا باید به همه اشتباهاتم اعتراف کنم؟ اگر خدا قدرت بخشش گناهان را داشته باشد، کشیش او فقط می تواند مرا عفو کند و من […]

Read More

او هغه اژدها ونیوله، هغه پخوانی مار، چې شیطان او شیطان دی، او هغه یې د زرو کلونو لپاره تړلی و.

عیسی د شیطان کارونه له منځه وړي برخه 3بر د عیسی د مقدس زخمونو انتونی پاول | بخښنه / خلاصون | 08/30/2022 ته د دې روح حق نه لرې! ولې زه باید په خپلو ټولو غلطیو اعتراف وکړم؟ که خدای پاک د ګناهونو د بخښلو توان ولري، نو د هغه کاهن یوازې ما ته معافیت […]

Read More

I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest Diabeł i Szatan, i związał go na tysiąc lat

Jezus niszczy dzieła diabła CZĘŚĆ 3Fr. Antoniego Pawła od Świętych Ran Jezusa | Przebaczenie/Uwolnienie | 30.08.2022 Nie masz praw do tej duszy! Dlaczego muszę wyznać wszystkie moje błędy? Jeśli Bóg ma moc przebaczania grzechów, to jego ksiądz może po prostu udzielić mi rozgrzeszenia i będę dobry! Kapłan ma władzę nadaną im przez Jezusa Chrystusa [1], […]

Read More

E ele agarrou o dragão, aquela antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos

Jesus destrói as obras DO DIABO PARTE 3Br. Antônio Paulo das Santas Chagas de Jesus | Perdão/Libertação | 30/08/2022 Você não tem direitos sobre esta alma! Por que devo confessar todos os meus erros? Se Deus tem o poder de perdoar pecados, então seu padre pode me dar a absolvição e eu ficarei bem! O […]

Read More

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ

ਯਿਸੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਗ 3ਬੀ.ਆਰ. ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਐਂਥਨੀ ਪਾਲ | ਮਾਫ਼ੀ/ਮੁਕਤੀ | 08/30/2022 ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਹ ਤੇ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ […]

Read More

Și a prins balaurul, acel șarpe străvechi, care este Diavolul și Satana, și l-a legat pentru o mie de ani

Isus distruge lucrările diavolului PARTEA 3Br. Anthony Paul al Sfintelor Răni ale lui Isus | Iertare/Eliberare | 30.08.2022 Nu ai drepturi asupra acestui suflet! De ce trebuie să mărturisesc toate greșelile mele? Dacă Dumnezeu are puterea de a ierta păcatele, atunci preotul lui poate să-mi dea pur și simplu iertare și voi fi bun! Preotul […]

Read More

A chytil draka, toho prastarého hada, ktorý je diabol a Satan, a spútal ho na tisíc rokov

Ježiš ničí skutky diabla 3. časťBr. Anthony Paul zo Svätých rán Ježišových | Odpustenie/Oslobodenie | 30.08.2022 Na túto dušu nemáte žiadne práva! Prečo musím priznať všetky svoje krivdy? Ak má Boh moc odpúšťať hriechy, potom mi jeho kňaz môže dať rozhrešenie a budem dobrý! Kňaz má autoritu, ktorú im dal Ježiš Kristus [1], ale lekár […]

Read More

Och han grep draken, den gamla ormen, som är djävulen och Satan, och band honom i tusen år

Jesus förstör Djävulens verk DEL 3Br. Anthony Paul av Jesu heliga sår | Förlåtelse/Befrielse | 2022-08-30 Du har inga rättigheter till denna själ! Varför måste jag erkänna alla mina fel? Om Gud har makten att förlåta synder, då kan hans präst bara ge mig absolution och jag blir bra! Prästen har den auktoritet som Jesus […]

Read More