Religion Category

Meditatsioon 01/13/2019

Paljud inimesed Püha Luuka lugemisel sellest evangeeliumi lugemisest mõtlevad ise, kui Johannes Ristija on Messias. Nad on tunnistajaks, et ta kutsub paljusid patuseid ümber. Nad tunnevad teda, et nad vaidlustavad Heroodese tsiviilvõimu ja kuulutab, et Jumala Kuningriik on lähedal.   Nad ei tea, kas ta on Eelija või üks Jumala vanadest prohvetitest, kes tulid tagasi. Aga ta räägib inimestega: „Ma ristin […]

Read More

Каква стойност има масата за мен?

Братя и сестри, нека ви напомня колко важни са тези свещени тайнствени за нас католици.   Когато погледнем нашите православни братя и особено онези, които празнуват литургията в Тридентския ритуал, те приемат да се подготвят за Божествената литургия много сериозно. Защо? Защото във всички останали двадесет и две ритуали на католическите църкви, които са в общение с Рим, те […]

Read More

Медитация 13/01/2019

Много хора в разказа на св. Лука за това четене на Евангелието се чудят сами, ако Йоан Кръстител е Месия. Те са свидетели, че Той призовава много грешници към обръщане. Те свидетелстват, че той оспорва гражданската власт на Ирод и провъзгласява близостта на Божието царство.   Те се чудят дали той е Илия или един от древните Божии пророци, […]

Read More

Якое значэнне мае імшы ёсць для мяне?

Браты і сёстры , дазвольце мне нагадаць вам пра тое , як важна гэта святое таямніча для нас каталікоў.   Калі мы глядзім на нашых праваслаўных братоў і асабліва тых , хто святкуе імшу ў Tridentine Rite, яны бяруць рыхтуюцца да Боскай літургіі вельмі сур’ёзна. Чаму? Таму што ва ўсіх астатніх дваццаці двух абрадах каталіцкіх цэркваў , якія знаходзяцца ў зносінах з Рымам, яны разумеюць , як Святыя і […]

Read More

медытацыя 01/13/2019

Многія людзі ў кошт Святога Лукі гэтага чытання Евангельскага цікава для сябе , калі Ян Хрысціцель і ёсць Месія. Яны сталі сведкамі яго называюць шмат грэшнікаў да навяртання. Яны сведчацьаб яго выклік грамадзянскай улады Ірада і абвяшчаючы Божае Валадарства блізка.   Яны задаюцца пытаннем, калі ён ёсьць Ільля або адзін з старажытных прарокаў Божых , якія вярнуліся. Але ён кажа людзям : «Я хрышчу вас вадою; але той , хто Мацнейшы за мяне ідзе, […]

Read More

ቁርባኑ ለእኔ ምን ዋጋ አለው?

ወንድሞችና እህቶች እነዚህ ቅዱስ ሚስጥራት ለእኔ ካቶሊኮች ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆኑ እንዲያስታውሱዎት ላጫቸው.   የኦርቶዶክስ ወንድሞቻችንን እና በተለይም በ tridentine Rite ውስጥ ቅዳሴን ያከበሩትን ሰዎች ስንመለከት, ለ መለኮታዊው ቀብር በከፍተኛ ሁኔታ እየተዘጋጁ ነው. ለምን? ምክንያቱም በሮማ ካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በሁሉም የሃያ ሁለት ሥነ-ሥርዓቶች ውስጥ ከካህናት ጋር በተቆራኙና ቅዱስና በልዩ ልዩ ወደ መሲህ እንዴት እንደሚሄዱ ያውቃሉ.   CCC-519 “የክርስቶስ ሀብቶች” ለሁሉም ግለሰቦች […]

Read More

ማሰላሰል 01/13/2019

በቅዱስ ሉቃስ የወንጌል ንባብ ታሪክ ውስጥ ብዙ ሰዎች መጥምቁ ዮሐንስ መሲሁ ስለመሆኑ ራሳቸውን ይጠይቃሉ. እነሱ ብዙ ኃጢአተኞችን ወደ መለወጥ እንደ ጠራቸው አይተናል. እርሱ የሄሮስን ሰብዓዊ ባለሥልጣን እና የእግዚአብሔር መንግሥት እየቀረበ መሆኑን እየመሠከሩ ነው.   E ነርሱ E ንደ ኤልያስ ወይም E ንደ ተመለሱ E ንደ E ግዚ A ብሔር ነቢያቶች A ንዱ መሆን A ይችሉም. እኔስ በውኃ አጠምቃችኋለሁ; ነገር ግን የጫማውን ጠፍር […]

Read More

Thánh Antony của Ai Cập

Thánh Athaniusius của Alexandria (Giám mục) là người đầu tiên trong lịch sử viết về một vị thánh sống. Ông đã viết về anh ta và học hỏi từ anh ta trong một trong năm người lưu vong của anh ta.Thánh Anthony được sinh ra ở Ai Cập từ năm 251- 356 sau Công nguyên Gia […]

Read More

이집트의 성 안토니

Alexandria의 성 Athanasius (주교)는 살아있는 성자에 관하여 쓰는 역사에있는 아주 첫번째 사람이었다. 그는 5 명의 유배 생활 중 하나에서 그에게 대해 썼으며 그에게서 배웠습니다. 세인트 안토니 (St. Anthony)는 251-356 년 이집트에서 태어났다. 그의 가족은이 도시의 유명한 가족 출신이었다. 그는 경건한 청년이었고 부모로부터 하나님의 길을 배웠습니다. 그는 부모님 께 불순종 한 것으로 알려지지 않았으며 항상 교회에 들어가는 것을 좋아했습니다. 부모님이 돌아가 […]

Read More

エジプトの聖アントニー

アレクサンドリアの聖アタナシウス(ビショップ)は生きた聖人について書くために歴史の中で一番最初の人でした。 彼は彼について書いて、彼の5つの追放のうちの1つの間に彼から学びました。 聖アンソニーは西暦251 – 356年にエジプトで生まれました。彼の家族は市内の有名な家族の出身です。 彼は敬虔な青年で、両親から神の道を学びました。 彼は両親に反抗することで知られることは一度もなく、そしていつも教会に入るのが好きでした。 彼の両親が死んだとき、彼は土地と多額の金を相続しました。 もっと聖なる人になる方法を考えながら、ある日、彼は マタイ による福音書 19:21- を聞き ました、「イエスは彼に言われました。天国に宝がある。 そして、来、私に従ってください。」 この言葉を聞いて、彼は彼が所有するすべてのものを販売し、妹のために多額の金を与え、いくつかの信頼できる神聖な女性と彼女を残しました。   聖アンソニーはエジプトの砂漠に行き、最も神聖な人を見つけに行き、それらから学びました。 彼はまた 2 テス 3:10の 信者でもありました – 「人が働かないならば、彼も食べさせないでください」 彼は勤勉の信者であり、常に聖書から学ぶために全力を尽くしそしてキリストについて考えました。   私の守護聖人がよく知られているのは悪魔と彼の悪魔との彼の個人的な戦いです。 悪魔は聖なる人生を生きようとしていたこの若い男を憎みました。 彼は以前、宗教生活を送るのは難しい、自分の富に戻って多くの女性がいること、そしてそれが裕福なエジプト人であることの良さを覚えておく必要があると考え、彼を誘惑していました。 聖アンソニーは神のことばを信頼し、誘惑に屈しませんでした。 彼が座屈しなかったとき、彼はそれから夜に彼の夢の中で聖アントニウスを苦しめ、そして彼に日中多くの精神的闘争を与えました。 彼はこれらの誘惑を克服するために祈っていて早く断固とした。   悪魔が夜でもセントアンソニーを欺くために女性の形で来て、彼は彼に気持ちを呼び起こしたが、彼は マーク・午前9時43分の神聖な経典を思い出した 「 そして、あなたの手はあなたが罪せるなら、それをカット。 両手を使って地獄に行き、手に負えない火に向かって行くよりも、障害のある人生に入るほうがいいのです。」   悪魔は、彼がそのような若い男をだますことができなかったことに腹を立てていました。 彼はアンソニーに、彼は淫行の精神であり、彼は多くの若者をだましたと言ったが、あなたは私を征服することができなかった。 聖アンソニー 主は私のヘルパーです、と私は 軽蔑する だろう」 誘惑を非難します 私の敵」 Ps。 117:7 霊はすぐにこれらの聖なる言葉を聞いて逃げました。   セントアンソニーは誘惑が止まらないことを知っていました。 彼らはいつも 違う形で 続け ます。 彼は断食と祈りと聖書からの神の生きた言葉についての瞑想で身を固めます。  悪魔は、彼の聖さがもっと多くの人々を神のもとに連れて行き、砂漠を僧侶であふれさせることを恐れていました。 彼は聖アントニウスに対する全面的な物理的攻撃を開始し、それがほとんど彼を死に至らせた。 彼の友人は彼を洞窟の中に連れ戻し、悪魔たちは動物の形で彼に現れ、遠吠えして彼に向かって叫んだ。 主は光のビームとしてやって来て、悪魔を追いかけました。 聖アンソニーは主にこう尋ねました。 私の苦しみを終わらせるために、なぜあなたは初めから自分を見せなかったのでしょうか。 声が彼にやって来ました。「私はここにいた、アンソニー、しかし私はあなたの抵抗を見るのを待った。 それゆえ、あなたは我慢して譲っていないので、私はいつも彼らをヘルパーにし、あなたをいたるところで有名にするでしょう。これらの言葉を聞いて彼は興奮して祈りました。 彼は自分の体にもっと力を感じた。   聖アンソニーは主なる神によって多くの恵みを与えられました。 彼は来た人々のために傍受して彼に祈りを求めました。 彼はとても病気だった女の子のために祈った、そして彼女は完全な健康状態に回復した。 彼は悪魔に取りつかれた人たちのために主に祈り、彼らはイエス・キリストの憐れみによって解放されました。 彼の周りには他にもたくさんの奇跡が起こりました。 彼は彼らの周りの僧侶たちに、彼らが主からのものであるかどうか、あるいは彼らが悪であるかどうかを試す方法について教えました。 今日では、それは神の賛美を言うことをお勧めします。 敵はイエス、特に彼の母マリアに賛美をすることはできません。 聖アンソニーは、精神的な戦争のためにどのように自分自身を準備するかについての良い役割モデルです。 聖パウロが使徒の一人として エペソ人への手紙第6章10-19節の 何年も前に言った 。 あなたが悪魔の計画に立ち向かうことができるかもしれないということを、神の装甲全体を着けなさい。 なぜなら、私たちは、肉や血に対してではなく、支配者に対して、当局に対して、この現在の暗闇の上の宇宙の力に対して、天の場所での悪の霊的な力に対して、闘いません。   ですから 、あなたが悪の日に耐えることができるかもしれないということ、そしてすべてを成し遂げたということを確信するために、神の装甲全体を取り上げてください。 ですから、真理の帯を締め、義の胸当てを付け、そしてあなたの足のための靴として、平和の福音によって与えられた準備を身に付けたままにしなさい。 あらゆる状況において、あなたは邪悪なもののすべての燃えるようなダーツを消すことができるという信仰の盾を取ります。 そして、救いの兜と、神の言葉である御霊の刀を取り、 すべての祈りと嘆願をもって 、いつでも聖霊の中で祈っ て ください。 そのためには、すべての忍耐に注意を払い、すべての聖徒のために、 そしてまた 私のために、福音の神秘を宣言するために大胆に口を開くときにその言葉が与えられるかもしれません。   聖アントニウスの主の前でのとりなしを聞いてみましょう。 父よ、私達はあなたが私達にあなた自身を完全にそして無条件に降伏するように私達に教えるように頼む。 聖アントニウスのように、私たちの心、心、そして魂をあなたから遠ざけるものをあきらめましょう。 私たちが聖書から学び、神聖な言葉を使って神殿に立ち向かうことができますように。 すべての誘惑に耐え、愛とあなたへの信仰により強くなるための恵みを私たちに与えてください。 あなたが私たちの祈りを聞き、私たちに心と体の癒しを与えてくださいますように。 悪魔の攻撃から私たちを解放してください。 力強いイエス・キリストの御名によって、私たちは祈ります、アーメン!   神様のお恵みがありますように、   アーロンJ    

Read More