Meditatie 03/03/2019

Sta ons toe broeders te kijken naar Lucas 6: 39-45 van de evangelist Luke. Jezus gebruikt altijd gelijkenissen omdat hij wil dat je die denkwijze van diep gebed en meditatie binnengaat. Wanneer Jezus zegt: ” Kan een blinde een blinde begeleiden?” Hij heeft het niet over lichamelijke blindheid, hij heeft het over geestelijke blindheid. Dit verwijst meer naar die van de religieuze geestelijkheid.   Als je een spirituele directeur, voorganger, diaken, prediker, rabbijn etc. bent en de wet van God niet volgt, dan faal je in je persoonlijke roeping. Hoe kun je mensen naar God leiden, als jouw leven geen weerspiegeling is van Gods heilige woorden? Mensen volgen jou als het voorbeeld. Ze vertrouwen op je vanwege je opleiding, je opleiding en de baan die je hebt gekregen. “Doe zoals ik zeg en niet zoals ik doe” is een vreselijke manier om een ​​leider voor God te zijn. Of je bent toegewijd aan het Woord van God of je bent het niet. “Geen enkele discipel is superieur aan de leraar”, zegt de Heer, maar wanneer u uw kudde goed voedt, zal uw kudde de gereedschappen en voeding hebben die het nodig heeft om te staan ​​tegen de wereld, het vlees en de duivel. Het is erg belangrijk om de Heilige Schrift te leren. Het zijn geen “lege woorden” die hardop worden gebabbeld, maar ze bieden de noodzakelijke voeding voor de Eeuwige Ziel.   Jezus waarschuwt om geen huichelaar te zijn. Je kunt niet tegen je broer en zus zeggen dat ze weg zijn van God, als jij zelf het verst weg bent. Hoe kun je, iemand van hun zonden corrigeren, wanneer je ervoor kiest om een ​​oogje dicht te knijpen voor je eigen vergrijpen. Let op! Denk je dat God een blinde vleermuis is die je zonden niet kan zien? Hij die Machtig is, kan alles zien voordat het gebeurt. Hij is buiten de tijd en niet beperkt tot de normen van wat we in ons universum weten. De God die jou en mij heeft geschapen, kent ons hart beter dan we onszelf kennen. “Op dit juist is, zelfs als niemand het doet, fout is fout, zelfs als iedereen het doet.” St. Augustinus van Hippo zegt. Dit leven is een oorlogsvoering. Vanaf het moment van je concept tot de tijd dat God zal beslissen wanneer je leven eindigt, is het een slagveld voor je onsterfelijke zielen. Jezus heeft nooit beloofd dat het leven gemakkelijk zal zijn, maar hij heeft wel beloofd dat zij die de wil van God deden zoals Paulus de apostel “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het ras beëindigd, ik heb het geloof bewaard .” 2 Timothy 4: 7 Dat beloofde paradijs voor degenen die het verdienen.Iemand die getrouw de wil van God volgt en zijn geboden onderhoudt, zal veel goeds voortbrengen. Zelfs als die persoon wordt geconfronteerd met beproevingen en verdrukking, zal God zijn / haar hand zalven en vele zegeningen zullen plaatsvinden. Maar een persoon die kwaad doet, grote overtredingen begaat en mensen op een dwaalspoor brengt, zal de beker van vergif drinken die zij over zichzelf hebben gebracht.  Het koninkrijk van God zal voor hen gesloten zijn en ze zullen lijden in het vuur dat nooit uitsterft en de worm die altijd aan het knagen is. Almachtige God leest de harten, hij weet wat er in jou leeft. Matthew 15:19 “Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, hoererij, diefstal, valse getuigenis, laster .” Dus, voorgangers, diakenen, oudsten, leiders, wees goede discipelen voor de Allerhoogste Heer en leid uw kudde goed. Want op de Dag des Oordeels zal alles worden beschouwd, alles.

 

Moge de zegen van de almachtige God vandaag op u komen, Amen

 

Aaron JP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: