MODLITBA ZA DORUČENÍ

Můj Pane, jsi všemocný, jsi Bůh, jsi Otec.

Prosíme vás o přímluvu a pomoc archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela

za vysvobození našich bratrů a sester, kteří jsou zotročeni zlým.

Všichni svatí nebes, přijďte nám na pomoc.

Z úzkosti, smutku a posedlostí,

prosím tě, osvoboď nás, Pane . 

Od nenávisti, smilstva, závisti,

prosím tě, osvoboď nás, Pane . 

Z myšlenek na žárlivost, vztek a smrt,

prosím tě, osvoboď nás, Pane 

Z každé myšlenky na sebevraždu a potrat

prosím tě, osvoboď nás, Pane 

Z každé formy hříšné sexuality

prosím tě, osvoboď nás, Pane . 

Z každého rozdělení v naší rodině a každého škodlivého přátelství,

prosím tě, osvoboď nás, Pane . 

Od všech druhů kouzel, zlodějů, čarodějnictví a všech forem okultismu,

prosím tě, osvoboď nás, Pane 

Pane, ty, který jsi řekl: „Nechávám ti mír, svůj mír ti dávám“, udělej to na přímluvu Panny Marie,

můžeme být osvobozeni od každého zlého kouzla a užívat si vždy svého pokoje ve jménu Krista, našeho Pána. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: