EN BØN OM LEVERING

Min Herre, du er almægtig, du er Gud, du er Fader.

Vi beder dig om forbøn og hjælp fra ærkeenglene Michael, Raphael og Gabriel

til udfrielse af vores brødre og søstre, der er slaver af den onde.

Alle himmelens hellige, kom os til hjælp.

Fra angst, sorg og tvangstanker,

vi beder dig, befri os, Herre . 

Fra had, utugt, misundelse,

vi beder dig, befri os, Herre . 

Fra tanker om jalousi, raseri og død,

vi beder dig, befri os, Herre 

Fra enhver tanke om selvmord og abort,

vi beder dig, befri os, Herre 

Fra enhver form for syndig seksualitet,

vi beder dig, befri os, Herre . 

Fra hver division i vores familie og ethvert skadeligt venskab,

vi beder dig, befri os, Herre . 

Fra enhver form for stave, ondskab, trolddom og enhver form for det okkulte,

vi beder dig, befri os, Herre 

Herre, du, der sagde: “Jeg efterlader dig fred, min fred giver jeg dig”, bevilg det ved jomfru Marias forbøn,

vi kan blive befriet fra enhver ond trylleformel og altid nyde din fred i Kristi navn, Vorherre. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: