Potrebujete lekára? BOH UZDRAVUJE NAŠE CHOROBY Aaron Joseph Hackett | Novozákonné reflexie | 2.7.2020

Keď sme chorí, necítime sa čo najlepšie. Bojujeme s našou každodenné úlohy, a to sa stáva docela ťažké zvládnuť veci. Keď sme chorí, každá úloha sa stáva veľkým bojom. Potom strácate čas; strácame zameranie a dostávame sa z cesty. Ideme k niekomu, kto je dobre oboznámený so skúsenosťami sveta, ideme k niekomu, kto môže pomôcť opraviť našu zlomeninu. Ideme k doktorovi. Dôverujeme tejto osobe z dôvodu rozsiahleho štúdia a poznania sveta. Čo sa však stane, ak máme chorobu, ktorú veda nedokáže vyriešiť? Pretože máme Najvyššiu bytosť, ktorá je mimo času a reality, Boh je ten, ktorý nás utvoril a pozná nás. Vie, kedy sú veci mimo našej reality a dokáže napraviť poruchy v našich životoch.

 

Matúš 8: 29-34 „A hľa, kričali:„ Čo máš s nami, Synu Bože? Prišiel si sem, aby si nás pred časom mučil? “ Teraz sa ich kŕmilo stádo mnohých ošípaných v určitej vzdialenosti od nich. A démoni ho prosili: “Keď nás vyháňať, pošlite nám do toho stáda svíň.” A povedal im: “Choďte.” A tak vyšli a vošli do svíň; A hľa, celé stádo vbehlo po strmom brehu do mora a zahynulo vo vodách. Pastieri utiekli a vošli do mesta, všetko povedali a čo sa stalo démonským. A hľa, celé mesto vyšlo stretnúť sa s Ježišom; a keď ho uvideli, prosili ho, aby opustil svoje okolie. “ Boh tu vykonal veľký zázrak a vy by ste si mysleli, že dedina bude šťastná, že Boh prejavil milosrdenstvo s týmito mužmi, ktorí boli posadnutí diablami. Čo sa ale namiesto toho stane? Žiadajú Ježiša, aby odišiel. Prečo? Najprv sa na týchto mužov pozrieme v hrobkách. Nie je nám zjavené, ako sa títo muži stretli s týmito démonmi, ale vieme, že ich mučili. Démoni môžu vstúpiť mnohými spôsobmi. Hlavným spôsobom, ako vlastnia osobu, je pozvanie. Pozvánka môže pochádzať z účasti na rituále (tabuľa Ouija, čarodejníctvo, čitatelia tarotových kariet, veštci, atď.). Démoni sú právnici. Ak im pre nich otvoríte dvere, vojdú dovnútra. A keď ste v smrteľnom hriechu, hovoria Bohu … „Vidíte nás pozvaná osoba A, a máme právo byť tu“. Ak si vypočujete rozhovory s ot. Odkaz Chad Ripperger FSSP na video tu, https://www.youtube.com/watch?v=Tq-ppsQ9zkA hľadajú negatívnu energiu, aby sa mohli živiť a pokračovať. Démoni vedeli, kto je Ježiš, a začali kričať, pretože ich už Ježiš vyhadzoval. Diabli vedia, že nakoniec stratia, keď sa Ježiš vráti na zem na konci času, ale dovtedy chcú obývať telá ľudí, pretože chcú ľudstvu veľmi ublížiť.

 

Skutočnosť, že démoni vstúpili do stáda ošípaných, je niečo, čo súvisí s nečistotou, ktorú poznajú Židia aj moslimovia. Ošípané sú od prírody zvieratá, špinavé zvieratá, ktoré jedia čokoľvek. Sú to neopatrné bytosti a nerobia nič pre seba, len ležia a sú prikryté v takej špíne. Keď žijeme život hriešnosti, nemodlíme sa k Bohu, nezaobchádzame s druhými zle, doslova sme sa stali týmito nečistými stvoreniami. Ukazujeme našu „špinu“ pred Božími očami. Ako nás môže Ježiš prijať, ak sme pokrytí špinou hriechu a nečistoty? Bez ohľadu na to, ako veľmi nás Boh miluje, nemôže sa k nám priblížiť, pretože medzi nami a Majstrom je bariéra. Každý hriech je porušením Božích zákonov. Kým sa neodstráni náprava, Boh, ktorý dovolí, aby sa stali všetky veci, vám môže dovoliť, aby vás zmocnil démon. Nie je to preto, že by vás Boh chcel mučiť alebo aby vás nútil trpieť, ale kvôli jeho božskej spravodlivosti skutočne získavate to, čo požadujete. Keď ošípané odídu z okraja a utopia sa, dedinčania v teréne idú do mesta a oznámia všetkým, čo sa stane. Môj názor na to, prečo chceli Ježiša odísť, je ten, že oni sami žili „nečistými“ životmi. Možno sú centrom zla. (Prostitúcia, opilstvo, modlárstvo atď., A pretože Ježiš je v ich hmle, zlo nemôže vydržať svetlo. Pretože on je Svetlom Božím na svete, ich duše majú taký tlak, že potom sa stane neznesiteľným byť v nič nečisté nemôže byť v prítomnosti Boha, absolútne nič.

 

Na základe učenia katechizmu katolíckej cirkvi uvádza CCC 1503 „Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia všetkého druhu slabosti sú žiarivým znamením, že„ Boh navštívil svoj ľud “a že Božie kráľovstvo je blízko hand. Ježiš má moc nielen uzdravovať, ale aj odpúšťať hriechy; prišiel uzdraviť celého človeka, dušu a telo; On je lekár chorého už potrebuje. Jeho súcit so všetkými, ktorí trpia, siaha tak ďaleko, že sa s nimi stotožňuje: „Bol som chorý a navštívili ste ma.“ Jeho preferenčná láska k chorým neprestávala v priebehu storočí upriamovať kresťanov veľmi zvláštnu pozornosť na všetkých, ktorí trpia telom i dušou. Je to zdroj neúnavného úsilia o ich potešenie. “ Ježiš je poslaný na zem, aby priniesol dobrú správu. Ale spolu s Dobrou správou ukazuje milosrdenstvo Stvoriteľovi Bohu. Keď má niekto hlad a žiada o chlieb a vy im poviete, že sa za vás modlím, nespĺňa to potreby človeka. Je v poriadku modliť sa za ne, ale to neodstráni hlad. Boh, ktorý je zdrojom života, pozná potreby každého človeka. Preberá oveľa osobnejšiu rolu a prináša vám to, čo potrebujete. Boh nás stvoril na svoj obraz, ako je vysvetlené v knihe Genesis. Tým, že Ježiš vykonával všetky tieto zázraky, je Božie milosrdenstvo ukázané stvoreniu, ktoré miluje.

 

Boh má ustanoveného asistenta, ktorý pomáha pri jeho misii na zemi. Boh nepotrebuje nikoho iného ako seba, aby uzdravil ľudí. Ale pretože chce, aby sme sa dozvedeli o príklade „úplnej poslušnosti“ a „dôvere v jeho cesty“, blahoslavená Panna Mária je tá, ktorú Boh predurčil „rozdrviť hlavu hada“ Genesis 3. kapitola Verš 15. I. by ju považovala za RN (registrovaná sestra). Tieto špeciálne dary dostala od samotného Všemohúceho Boha, má pomoc tým, ktorí potrebujú uzdravenie. Od čítania “Tajomstvo růžence,’od St. Louis De Montfort dáva svedectvo v jeho písaní na 33 treťom Rose o duchovným otcom môjho poriadku, St. Dominic De Guzman vykonávajúceho exorcizmus s Albigensian Heretic. Tento muž vlastnil pätnásť tisíc démonov, pretože napadol všetkých pätnásť ružencových tajomstiev. Svätému Dominikovi povedali, že kázanie Svätého ruženca stavia „strach a hrôzu“ do samotných hlbín pekla a nenávidia ho kvôli dušiam, ktoré sa od nich odňali kvôli tejto oddanosti. “Položí ruženec okolo mužovho krku a spýtal diablov mu povedať, kto zo všetkých svätých v nebi, bol ten, že sa báli najviac, a kto by mal byť preto čo najviac miloval a ctil muži.” Kričali a kričali a odmietali mu nič povedať. Sv. Dominik sa modlil za túto modlitbu „Ó, najcennejšia Matka múdrosti, modlím sa za ľudí, ktorí sa tu zhromaždili a ktorí sa už naučili správne hovoriť anjelské pozdravenie. Prosím vás, prosím vás, nútte svojich nepriateľov, aby ohlasovali celú pravdu a nič iné ako pravdu o tom, tu a teraz, pred zástupom. “ Pred tým, ako sv. Dominik dokončil túto modlitbu, uvidel Pannu Máriu obklopenú množstvo anjelov. Blahoslavená Matka zasiahla posadnutého muža zlatou tyčou, ktorú držala, a povedala: „Odpovedz mojim sluhovi Dominikovi naraz.“ Diabli začali kričať: „Ach, ty si náš nepriateľ, náš pád a naše zničenie, prečo si prišiel z neba len aby mučiť nás tak hrozne? Ad Obhajca hriešnikov, vy, ktorí ste ich vytrhli zo samých čeľustí pekla, vy, ktorí ste veľmi istou cestou do neba, musíme, napriek sebe, povedať celú pravdu a priznať pred každým, kto je príčinou naša hanba a zrúcanina? „Bojíme sa jej viac ako všetkých ostatných svätých v nebi spolu a so svojimi vernými služobníkmi nemáme úspech. Mnohí kresťania, ktorí sa na ňu odvolávajú, keď sú v hodinu smrti a ktorí by mali byť podľa našich bežných noriem zatratení, sú zachránení jej príhovorom. “ Sv. Dominik požiadal dav, aby povedal ruženec veľmi pomaly a s veľkou oddanosťou. Diabli boli vyhnaní a heretik bol bez nich všetkých. Blahoslavená Matka požehnávala spoločnosť, ktorá sa tam zhromaždila, a všetci boli naplnení radosťou. Dominik bol kňazom. Nechal cez neho konať Ježišovu autoritu kvôli Svätým rádom, ktoré mu dal biskup.

 

Ďalším príkladom toho, ako Boh používa niekoho na to, aby uzdravil niekoho, je sv. V kapitole 12, pg 59 z knihy “St. Anthony of the Desert , “napísal biskup St. Athanasius. Kapitán Martiniaus prišiel do púšte a hľadal sv. Antona. Jeho dcéru dal démon. Narazil na dvere a požiadal ho, aby prišiel a modlil sa za Boha za dieťa. Anthony neotvoril dvere, naklonil sa a povedal: „Človeče, prečo ma plačeš? Som muž ako vy. Ale ak dôverujete Kristovi, ktorému slúžim, choďte a ako veríte, tak sa modlite k Bohu a bude sa to stať. “ A on, ktorý uveril a zavolal Krista, okamžite odišiel so svojou dcérou očistenou od démona. Kto uzdravil dcéru? Bol to Boh, kto uzdravil svoju dcéru. Keď bol človek „uverený“ v Boha, aby mu prejavil milosrdenstvo, stačila viera na uzdravenie posadnutého dievčaťa. Anthony, veril som, že sa modlím za to, aby mal človek milosť k dôvere v Božie milosrdenstvo. Anthony nemá žiadne právomoci. Je to Boh, ktorý nás používa ako „nástroje“, aby konal svoju vôľu a ukázal, ako Boh nie je časovo a priestorovo obmedzený. Mohol by ma použiť, keby chcel, keby som sa modlil za člena rodiny za dieťa a ona potrebovala fyzické uzdravenie. Boh uzdravuje na základe svojej Božej prozreteľnosti, ak je to v súlade s jeho vôľou a ak to pomôže duši v núdzi budovať svoju vieru. Vždy musíme pamätať na to, že musíme dôverovať Bohu a žiadať „Vieru horčičného semena“. Potom a iba vtedy, keď bude Boh ochotný, vypočuje naše prosby pre chorých a uzdraví ich. CCC 549 „Ježiš vykonal mesiánske znamenia tým, že oslobodil niektorých jednotlivcov od pozemského zla, hladu, nespravodlivosti, choroby a smrti. Napriek tomu sem neprišiel, aby zrušil všetky zlé tu, ale aby oslobodil ľudí od najťažšieho otroctva, hriechu, ktorý ich zmaril v ich povolaní ako Božích synov a spôsobil všetky formy ľudského otroctva. “ Hriech je hlavnou príčinou našich„ chorôb “. “. Boh vie, čo je pre nás najlepšie. Boh niekedy uzdraví určité veci. Robí to preto, že ak sa rozhodneme ísť so svojou vôľou, môžeme použiť naše choroby, aby nám pomohli priblížiť sa Bohu, môže využiť naše utrpenie na pomoc niekomu inému, kto trpí. Premena tvrdeného hriešnika. Najväčšie výzvy vyplývajú z dôvery v Boha. Chceme prirodzene svoju cestu. Ak však skutočne chceme robiť vôľu Božiu, potom musíme „zomrieť sami sebe“ a odovzdať svoju vôľu Bohu. Môže zdokonaliť našu zlomeninu a jeho hlavným cieľom je liečiť dušu. Ak uzdraví telo, potom sú to milosti, ktoré môže dať iba on. Nič si nezaslúžime. Ukončime túto meditáciu modlitbou.

 

Všemohúci a stále žijúci Bože, ukázal si nám, že tak veľmi miluješ svoje stvorenie, poslal si na zem svojho Syna, Ježiša, aby nás učil svoju Svätú vôľu. Najskôr uzdrav našu hriešnosť a očist nás pred tebou, aby tvojou milosťou uzdravil našu špinu a urobil nás bielym ako sneh. Blahoslavená Matka, dala si nám nástroj, ktorý musíme meditovať o živote, smrti a zmŕtvychvstaní tvojho Syna Ježiša sv. Dominikovi de Guzman. Môžeme vás požiadať, a ak to bude súhlasiť so svojím Synom, uzdravte nás a privolajte nás k plnému zdraviu. Ďakujeme, že ste nám ukázali príklad egyptskej sv. Antona, že s pôstom a modlitbou môžeme prosiť Boha o milosť viery a vašu Svätú vôľu, ktorá bude celá a čistá. Nech uzdravíš našu chorobu a privedieš nás k plnosti života, prosíme o to v Kristovi, našom Pánovi. Amen!

 

Boh ti žehnaj,

 

Aaron Joseph Hackett

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: