Kutafakari 02/10/2019

Kusoma Injili ya leo huanza wakati Yesu yuko katika Ziwa la Genèreti .   Umati wa watu wamekusanyika kuzungumza akisema. Unaona kwamba kila mahali Bwana wetu anatembea, watu daima wanamtafuta. Hii inatuonyesha jinsi ya ndani yetu, tunatamani Mungu. Tuna ufunguzi huu mkubwa katika moyo wetu. Tunajaribu kujaza kwa vitu vyenye vitu ambavyo hutoa ahadi tupu. Mungu alituumba kuwa na uhusiano maalum na yeye. Mungu anatuonyesha hili wakati Yesu alikaribia Simons mashua. Yesu anamwambia Simoni aondoe kidogo kutoka pwani na anaongea na umati. Baada ya Yesu kuhubiri, anamwambia Simoni “Piga ndani ya kina na ushusha nyavu zako kwa kukamata .” Wakati Mungu anatuita tufanye kazi, yeye ni moja kwa moja na sisi. Anataka tuende ndani ya haijulikani na katika asili yetu ya kibinadamu, tunaogopa. Hatupendi kwenda mahali ambavyo hatufai vizuri. Hatuko tayari kuteseka. Hatujui jinsi tutakavyotatua. Sisi, kama Simoni wakati mwingine tunamjibu Mungu, labda huzuni, labda amechoka au hasira. “Mwalimu, tulifanya kazi usiku wote na hatukuchukua kitu! Lakini kwa neno lako nitawatupa nyavu. ” Fikiria juu ya watoto katika Mathayo 21: 28-31 “Nini unadhani; unafikiria nini?Mwanamume alikuwa na wana wawili; Akaenda kwa wa kwanza akamwambia, Mwana, nenda ukafanye kazi katika shamba la mizabibu leo.   Naye akajibu, “Sitaki”; lakini baadaye akalaumu akaenda. Naye akaenda kwa wa pili na kusema sawa; Naye akajibu, ‘Nenda, bwana,’ lakini hakuwa na kwenda. Ni nani kati ya wawili alifanya mapenzi ya baba yake? ” Kumekuwa na nyakati katika maisha yangu ya kibinafsi ambayo sikutaka kufanya mapenzi ya Mungu. Niliogopa na nikamwambia Mungu, tuma mtu mwingine oh Bwana, mimi ni mnyama mwovu, wasiostahili kuwa mbele yako. Nilimwambia Mungu kwamba mimi ni mwenye dhambi, ni aibu mbele yako! Wakati rehema ya Mungu hatimaye iligusa moyo wangu, nilikuwa na uwezo wa kusema, “Mungu, ninajitoa kwako. Kama vile ulivyomwita Simon, Mvuvi kukuleta nafsi kwako, una uwezo na mamlaka ya kunitumia hata iwe unataka kutumia mtumishi wako. “Mnyama wa wanyama alichukia hii. Alituma ghadhabu yake juu yangu. Mungu alinipa huruma na nilikuwa na uwezo wa “Kukiri Mkuu” na Kuhani Mkuu wa Dominika. Kukiri kwa ujumla au “Ukiri wa Maisha” kama inavyoitwa, ni wakati unapoelezea dhambi zote za giza nyingi ambazo umechukua.Labda huwezi kukiri dhambi hizi kwa sababu ni aibu au ya machukizo mbele za Mungu. Umefanya dhambi kuwa umewapa mahusiano ya pepo kushikilia maisha yako. Mungu, ambaye ni Bwana na Mwalimu wa Ulimwengu, ana uwezo wa kuvunja minyororo yote. Mungu, Roho Mtakatifu ambaye anapumua uzima ndani ya mwili wa mwanadamu na kumleta uzima, Roho Mtakatifu ule ule aliyehamia juu ya maji wakati ulimwengu uliumbwa, utajikusanya dhambi zote zilizofichwa zinazokufunga kwenye giza. Atakupa ujasiri wa kukiri dhambi hizo kwa kuhani. CCC (Katekisimu ya Kanisa Katoliki) 208“Inakabiliwa na uwepo wa kushangaza na wa ajabu wa Mungu, mtu hujificha mwenyewe. Kabla ya kichaka kilichowaka, Musa huchukua viatu vyake na vifuniko uso wake mbele ya utakatifu wa Mungu.Kabla ya utukufu wa Mungu watatu-Mtakatifu, Isaya anaeleza: “Ole ni mimi, nimepotea, kwa maana mimi ni mtu wa midomo isiyo safi.” Kabla ya ishara za kimungu zilizofanyika na Yesu, Petro anasema: “Ondoka kwangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye dhambi, Ee Bwana.” Lakini kwa sababu Mungu ni mtakatifu, anaweza kumsamehe mtu anayejua kuwa ni mwenye dhambi mbele yake: “Sitatimiza ghadhabu yangu kali … kwa maana mimi ni Mungu, si mtu, Mtakatifu katikati yako.” Mtume Yohana anasema vilevile: “Tutawahakikishia mioyo yetu mbele yake wakati wowote nyoyo zetu zinatuhukumu, kwa kuwa Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, na anajua kila kitu.”

 

 

Mungu ambaye huwapa watu hawa waliochaguliwa Mamlaka ya kusamehe dhambi, mara moja kuhani atakupa absolution, minyororo ya pepo imevunjika. Mungu amekushinda kutoka kwenye ukingo wa kuzimu. Mungu mwenye rehema zaidi, Mungu Mtakatifu amekuachilia huru na unapofungua mapenzi yake, anaweza kufanya baraka nyingi katika maisha yako. Yesu alifanya muujiza mkubwa wakati nyavu zilijaa samaki. Ilijaa samaki mengi kiasi kwamba walisema mashua nyingine na boti zote karibu zimezama kujaribu kurudi kwenye pwani.   Simoni Petro alijua wakati huo ambaye Yesu alikuwa na kujitupa chini, aligundua jinsi alivyokuwa mwenye dhambi. Sisi sote tustahili mbele ya Mungu. Mungu peke yake anaweza kutupa rehema hiyo. Ikiwa sisi ni wazi kwa Neno la Mungu, basi tunaweza, kwa huruma yake kuvunja huru na uovu. Yesu alimwambia Simoni Petro, “Usiogope”. Mungu anatuambia tusiogope upendo wake na rehema zake. Sasa, usiipatie, hii haina maana kwamba unachukua huruma ya Mungu kwa nafasi. Usimtendee Mungu kama mtu anayeuza mboga kwenye barabara. Lazima tukumbuke daima kwamba Mungu atatuhukumu kwa kila neno lililozungumzwa na kila hatua itachukuliwa!Hatupaswi kudhani kwamba tuliifanya mbinguni. Lazima tujitahidi daima kuelekea wokovu. Mungu anataka tuwe pamoja naye katika upendo wake. Yesu alichagua Simoni pamoja na Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo kuacha kila kitu na kumfuata. Wakati Mungu anakuita, usipuuzi simu. Usiwe kama mimi ambaye hatimaye alijibu mwito wa Mungu mwishoni mwa maisha. Haitakuwa rahisi, kwa sababu shetani atakuzunguka, akisubiri wewe kuingilia na kuruka juu yako kama simba. Utachukua kumpigwa kwa Mungu. Lakini endeleeni ndugu zangu na dada zangu. Abbot Anthony (Mtakatifu) wa Misri alisema, “Niliona mitego ambayo adui huenea juu ya dunia na nikasema, ‘Ni nini kinachoweza kupatikana kupitia mitego hiyo?’ Kisha nikasikia sauti ikiniambia, “Unyenyekevu.”   Hii ni nguvu ngumu zaidi ya kupata, lakini kwa rehema ya Mungu, inaweza kupatikana.   Hebu tuomba pia Mama wa Mungu, Maria ili kutuonyesha jinsi ya kusema “ndiyo” kwa Mungu.

 

 

Hebu tuombe,

 

Mungu Mwenye Nguvu na Milele, tunakushukuru kwa neno lililotolewa na kwamba umemtuma Mwana wako, Yesu katika maisha yetu. Sisi, kwa mapenzi yako, tumaini kwamba utatuongoza kutupa sehemu ngumu zaidi ya maisha yetu kujifunza nidhamu na kufikia ngazi ya juu ya utakatifu. Thru Maombezi ya St Anthony ya Misri na Mama yetu wa Maumivu, Mary, tuongoze kukubali mapenzi yako na kufanya kazi iliyo mbele yetu, kwa Bwana wetu Bwana, Amina!

 

Mungu akubariki,

 

Aaron JP

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: