Theology Category

Ibilisi, mchovu wa ulimwengu

Endelea na Sehemu ya 2 hapa, nitaelezea jinsi dhambi za kibinafsi (bila kujitolea au kwa hiari) zinamsaidia katika jitihada za kuleta nafsi chini na kuharakisha uharibifu wa mwanadamu. Kutoka kwenye blogu yangu ya mwisho, ninasema kwamba wakati Mungu alipoumba viumbe kabla ya kuumba ulimwengu na mwanadamu, kila kitu kilikuwa na utaratibu wa kutisha. Kama muundo […]

Read More

የዓለም ተቆጣጣሪ የሆነው ዲያብሎስ

ዚህ ክፍል 2 ጋር በመቀጠል: እኔ ምን ያህል የግል ኃጢአት (ያለፈቃዳቸው ወይም በፈቃደኝነት) ታች ነፍሳት ለማምጣት እና በሰው ያለውን ጥፋት በማፋጠን ተልዕኮውን ውስጥ ከእርሱ በሚያግዘው ይረዳል ያብራራል. ከመጨረሻዬ ብሎግ, እግዚአብሔር ዓለምን እና ሰውን ከመፍጠሩ በፊት መላእክትን ሲፈጥር, ሁሉም ነገር አስደንጋጭ ቅደም ተከተል አለው. አንድ ወታደራዊ መዋቅር ልክ እንደ አንተ የተወለደ እያንዳንዱ ሰብዓዊ ፍጡር የተመደበ ነው […]

Read More

魔鬼,世界的污秽者

在这里第2部分继续,我将解释如何罪是个人(非自愿或自愿)有助于帮助他在寻求把灵魂下来,加速人类的毁灭。从我上一篇博客开始,我解释说,当神在创造世界和人类之前创造了天使之后,一切都有了啄食顺序。就像一个军事机构,你有这些最接近神(就像他曾经是)那些倒在底部(例如将是一个守护天使)分配给每个人那是天生的。因为天使的三分之一背叛上帝,被赶出天堂的深渊,一个啄食顺序成立。在亚当和夏娃从上帝的恩宠中堕落之后,地球就是他的领域。所以他周围的一切都充满了雨。随着时间的推移和人类开始填充地球,他并没有破坏人的心中,从而导致地球和诺亚建造方舟的洪水浪费时间。创世纪5:32-5 5主看见人类的邪恶多大已成为地球上,而人类心脏的思想倾向每次只有邪恶的所有的时间。主后悔他曾在地上造人,他的心深受困扰。所以主说,“我会从地球上消灭我已在人类创造,并与他们沿着移动的动物,鸟类和动物地面的我很遗憾,我做了他们。”但是,诺亚在主的眼中得到了恩惠。由于上帝的怜悯,挪亚可以与他的家人一起生活,并与选定的动物一起重新占领地球。你必须明白;从一开始,魔鬼和他的军队一直在关注人类。他们拥有超自然的能力和技能,现在用来帮助他们的黑暗领主带来人类的死亡。 我们甚至看到魔鬼如何直接挑战上帝,甚至请求允许攻击他的神圣之物。约伯记1:6-12有一天,天使来到耶和华面前,撒但也与他们同来。耶和华对撒但说:“你去哪儿从Co我吗?”撒但回答,“从漫游整个地球,来回就可以了。”耶和华对撒但说:“你有没有考虑过我的仆人约伯?地球上没有人像他一样;他是完全正直,一个男人谁敬畏神,远离恶事。“”约伯敬畏神,什么?“撒旦回答。 “你有没有对他和他的家庭以及他拥有的一切进行对冲?”你祝福他的手,使他的羊群和牛群遍布全地。但现在伸出你的手,打击他的一切,他一定会骂你,你的脸。“耶和华对撒但说:”很好,那么,他所有的一切是你的权力,但他本人不一根手指。“然后撒但离开了耶和华面前。上帝允许这表明约伯的谦卑,上帝比邪恶更强大。工作后请求宽恕反对主很差说,神恢复了他的一切,他以后,主说了这些话,以招聘工作42 7有过,他对利法的提幔说,“我跟你生气,你的两个朋友,因为你没有像我的仆人约伯那样说出关于我的真相。所以你要带七只公牛和七只公羊,去见我的仆人约伯,为自己献上燔祭。我的仆人约伯会为你祷告,我会接受他的祷告而不是根据你的愚蠢与你打交道。你还没有谈过我说实话,我的仆人约伯“于是以利法毯螅人书亚人比勒达和琐法拿玛人做了什么,主告诉他们。耶和华接受了约伯的祷告。在约伯为他的朋友们祈祷之后,主恢复了他的命运,并给了他两倍于他以前的数量。当我们受苦时,我们总是责备谁?责备上帝是非常容易的,因为一个恶魔在你的耳朵里,在你的脑海里说话,扯着你的心。为什么你认为当坏事发生时,你会听到人们说为什么我是上帝?或者,“我就是这样一个伟大的人的生活”,“我给了钱给穷人,这是你如何报答你的仆人?”我去上,但你明白了吧。如果你看到苦难是对信仰的考验,那么,借着上帝的怜悯,你就可以克服这些问题并成为一个更坚强的人。恶魔希望你做各种各样的错误。他们希望你也像他们一样成为反叛者! 魔鬼会告诉你,你是自己的“上帝”。你不需要跟随天空中坐着云的人。你聪明,每年赚25万。你可以购买任何你喜欢的东西。规则是什么?不,那些事情是为了让你失望并阻止你享受快乐。他会旋转任何东西和他能做的一切。列王纪上14:9 9你们所行的一切比你们所有的人更邪恶。你已经为你制造了其他的神,金属制成的偶像;你激起了我的愤怒,背弃了我。当你做出招标时,“主管诽谤”非常高兴。当你做一些伤害你身体的事情时,他会更喜欢它。为什么呢?因为你是按照上帝的形象和形象造的。你的身体是圣灵的殿堂。他爱就是当你做药,您对沉迷于许多的乐趣,当你犯有危害你的身体或另一人的身体(色情内容等)以赛亚书5:20祸不道德行为对那些谁称恶为善善为恶,谁暗为光,以光为暗,谁把苦为甜,以甜为苦,以赛亚书32:6傻子,说的愚蠢,他们的心是一心恶:他们实行有关耶和华不虔传播错误;他们饥肠辘辘地离开了,他们渴望喝水。 我将以这个祷告结束第二部分.Laity可以在私下祷告中反对黑暗势力。 (这是不是从书驱邪,只有一名天主教神父与来自主教的权限和权限可以从书上看到)最亲切的圣母玛利亚,你谁难道不肯粉碎蛇的头,保护我们的复仇邪恶的我们提供我们的祈祷,恳求,痛苦和好的作品给你,让你可以净化他们,成圣,并提交给你的儿子作为一个完美的产品。也许本次发行给予,这样影响我们(会影响我们或命名人)恶魔不知道驱逐和失明的来源。把他们瞎了,这样他们就不知道是谁报复了。将他们瞎了,这样他们就可以收到他们作品的正义句子。遮盖我们与你的儿子的宝血,使我们可以享受从他的激情和死亡流保护。我们通过同一个基督我们的主问这个问题。阿门。 (拯救祈祷*供Laity使用* Sensus Traditionis Press第23页) 最佳, 亚伦J.

Read More

世界の恐怖者、デビル

ここではパート2を続けると、私はどのように個人的な罪(不随意または自主的な)ダウン魂を持参し、人間の破壊を加速するための探求で彼を支援することができますについて説明します。私の最後のブログから、神が世界と人間を創造する前に天使たちを創造した時、すべてが秩序を持っていたと私は説明します。軍の構造と同じように、あなたが生まれている各人間に割り当てられていること(例は守護天使になります)、それらの神に最も近い(彼がために使用のような)と底にそれらのダウンを持っています。天使の3分の1が神に反抗し、天国から天国に投げ込まれたので、秩序の秩序が確立されました。アダムとイブが神の恵みから落ちた後、地球は彼の領域でした。だから彼は彼の周りのすべての雨が降っていた。時間が進むと人間が地球を移入始めたとして、彼は、人間の心を破壊するには時間を無駄にしない、地球の洪水につながるとノアは箱舟を構築しませんでした。創世記5:32-5 5主は人類の邪悪は地球上になり、人間の心の思考のすべての傾きは、すべての時間のみの悪だったとしていたどのように偉大な見ました。主は人間を地上におられたことを後悔し、心が深く悩んでいました。だから、主は「私は地の面から、私は、鳥や地上のための私は、私はそれらを作ったことを後悔に沿って移動する生き物を動物を作成し、それらとしている人類を拭きます。」と述べた。しかしノアは主の目に好意を見出しました。ノアは、神の慈愛のために、選択された動物と共に家族と一緒に住んで、地球を再繁殖させることができました。あなたは理解しなければなりません。悪魔と彼の軍隊は、時間の始めから人類を見てきました。彼らは彼らに与えられた超自然的な能力と技能を持っています。今では、彼らの暗黒の主が人間の死をもたらすのを助けるために使われています。 たとえ悪魔が神に直接挑戦しているのか、聖なるものを攻撃する許可を求めていることさえあります。ヨブ1:6-12ある日、天使たちが主の前に出て来て、悪魔も一緒に来ました。主はサタンに言った「あなたがから私を共同している?」サタン「はそれに行ったり来たり、地球全体でローミングから。」、主に答えすると主はサタンに言われ、「あなたはわたしの僕の仕事をして考えがありますか?彼のような地上には誰もいません。彼は無防備で直立している、神を恐れ、悪を避ける男 “”仕事は神のために何もないのですか? “サタンは答えました。 “あなたは彼と彼の家庭と彼が持っているすべてのものの周りにヘッジをしていませんか?”あなたは彼の手の仕事を祝福して、彼の群れと群れがその地方に広がるようにしました。しかし、今あなたの手を伸ばして、彼が持っているすべてを打つ、と彼はきっとあなたの顔にあなたを呪うだろう。「主はサタンに言われ、」非常によく、そして、彼が持っているすべてはあなたの力であるが、男に自身がありません指を置いてください」。そして、サタンは主の前に出た。神はこれに就労の謙虚さを示すことを許し、神はより悪くて邪悪であると認めました。仕事の後、主に対して不十分話すに許しを求める、神は、彼が私はあなたとあなたの二人の友人と怒っている」、エリパズTemaniteに言った、彼の主は仕事にこれらの事を言った後、彼は仕事を42 7の前に持っていたすべてのものを復元しましたわたしのしもべヨブのように、あなたがわたしについて真実を語らなかったからです。 7雄牛7頭と雄羊7頭を取り、わたしのしもべヨブに行って、自分のために燔祭を捧げてください。わたしのしもべヨブはあなたのために祈ってくれるでしょう。私は彼の祈りを受け入れ、あなたの愚かなことに従ってあなたに対処しません。わたしの僕の仕事を持っているとして、あなたは、私についての真実を話さなかった「Temanite、ビルダドShuhiteとツォファルNaamathiteは、主が彼らに言った何をしたエリパズので。主はヨブの祈りを受け入れました。仕事が彼の友人のために祈った後、主は彼の運命を回復させ、以前と同じくらい彼に2倍を与えました。私たちが苦しむとき、誰がいつ責めますか?悪魔があなたの耳の中で、あなたの心の中で話しているので、神を責めることはとても簡単です。なぜ悪いことが起こったときに、人々はなぜ私は神だと言うのが聞こえると思いますか?それとも、私は貧しい人々にお金を与え、これはあなたのしもべを返済する方法です「「私は生活の中で、このような偉大な人だった」?」私はに上に行くが、あなたはポイントを得ます。苦しみを信仰の試練と見なすならば、神の慈悲によって、あなたはその問題を克服してより強い人に出ることができます。悪魔はあなたにあらゆる種類の間違いをして欲しい。彼らはあなたも、彼らのように反抗することを望んでいます! 悪魔は、あなたが自分の “神”であることをあなたに伝えます。あなたは雲の上に座っている空の男に従う必要はありません。あなたの賢い、あなたは年に25万人を作ります。あなたは好きなものを買ってやることができます。ルール?ナー、そのことはあなたを守り、あなたが幸せを楽しむのを止めることを意味しています。彼は何でもできること全てを回すだろう。 1キング14:9 9あなたは、あなたの前に住んでいたすべての人よりも悪い行いをしました。あなたはあなたのために他の神、金属製の偶像を造った。あなたは私の怒りを覚まして、あなたを私の上に戻しました。彼の入札をするとき、「最高司令官」は非常に満足しています。彼はあなたの体を傷つけるようなことをするときには、それをもっと楽しんでいます。なぜあなたは神のイメージと肖像のように作られたからです。あなたの体は聖霊の寺院です。あなたの体や(などポルノ、)別のヒトの身体に対する不道徳な行為を行ったとき、彼は悪善と良い悪を呼ぶ人々にイザヤ5:20災いをあなたが薬を行う際には、多くの喜びにふけるの上に、されて愛し、誰が、甘くて苦いのための甘いのための苦いを置く人、暗闇のための光と光のためにイザヤ32闇を置く:愚か者のために6を愚行を話す、彼らの心は悪に曲がっている:彼らは主に関する不信心と普及エラーを練習。空腹のまま空腹になり、喉の渇きから水を守ります。 私は、この祈りで第二部を終わらせます。 、蛇の頭をつぶすの復讐から私たちを守るwouldst慈悲深き聖母マリア、あなた(これはその本から読み取ることができビショップから許可と権限を持つ悪魔払い、唯一のカトリック司祭の本からではありません)悪いあなたは、それらを精製し、それらを聖と完璧な製品として、あなたの息子にそれらを提示することができるように、我々はあなたに私たちの祈り、をsupplications、苦しみと良い作品を提供します。 (私たちに影響を与えたり、人に名前を付けることができ)、私たちに影響を与える悪魔が追放と失明の原因を知らないように、この製品を与えてもよいです。彼らを盲目にして、誰が復讐を取るべきかを知らないようにします。彼らの仕事のためにただの文章を受け取れるように、彼らを盲目にしてください。私たちは彼の情熱と死から流れの保護を楽しむことができるようにあなたの息子の尊い血で私たちをカバーしています。私たちはこれを同じ主イエス・キリストを通して尋ねます。アーメン (救済の祈り* Laity * Sensus Traditionisプレス23ページの使用のために) ベスト、 アーロンJ

Read More

악마, 세계의 함대

제 2 부에서 계속해서, 나는 개인적인 죄가 (비자발적 또는 자발적으로) 어떻게 영혼을 끌어 내리고 인간의 파괴를 가속화시키는 데 도움이되는지 설명 할 것입니다. 나의 마지막 블로그에서 나는 하나님이 세상과 인간을 창조하기 전에 천사들을 창조 하셨을 때 모든 것이 칙칙한 순서를 가졌다 고 설명한다. 군대 구조와 마찬가지로, 당신은 하나님과 가장 가까운 사람들 (예전처럼)과 바닥에있는 사람들 (예는 수호 […]

Read More

El diablo, el contaminador del mundo

Continuando con la parte 2 aquí, voy a explicar cómo pecados personales son (voluntario o involuntario) ayuda le ayuda en la búsqueda para traer almas hacia abajo y acelerar la destrucción del hombre. Desde mi último blog, explico que cuando Dios creó a los ángeles antes de que él creara el mundo y el hombre, […]

Read More

शैतान, दुनिया का defiler

यहां भाग 2 के साथ जारी है, मैं समझाऊंगा कि व्यक्तिगत पाप कैसे हैं (अनैच्छिक या स्वैच्छिक) आत्माओं को नीचे लाने और मनुष्य के विनाश को तेज करने की तलाश में उसकी सहायता करते हैं। मेरे आखिरी ब्लॉग से, मैं समझाता हूं कि जब भगवान ने दुनिया और मनुष्य को बनाने से पहले स्वर्गदूतों को […]

Read More

The Devil, one final battle for his prize

I have finally come to close on this four—part series. I hope these blogs have been inspirational in thinking about and learning on who you are up against. I have gone over the history, What the Living word of God has to say about the enemy, how to combat him in daily scripture. As a […]

Read More

The Devil, a vicious prosecutor

I wanted to jump into this blog with both feet. This is the part 3 from a four-part series. Have you ever just been sitting down somewhere, and suddenly you start having random thoughts jump at you? Thoughts of mistakes you did in the past for maybe even a temptation? It happens even in the […]

Read More

The Devil, the defiler of the world

Continuing with Part 2 here, I will explain how personal sins are (involuntary or voluntary) helps aids him in the quest to bring souls down and accelerate the destruction of man. From my last blog, I explain that when God created the angels before he created the world and man, everything had a pecking order. […]

Read More