Vaši su lanci slomljeni u Ime Isusa Krista!

Razbijanje đavolskih lanaca 1. dio Aaron Joseph Paul Hackett | Oprost/Oslobodenje | 22.08.2022

Dajem vam Autoritet Odozgo

Mi smo u ratu sa đavolom i njegovim demonima! Crne kapije su otvorene, a njegova vojska je puštena na zemlju. Širom svijeta se čine grijesi i njegovi generali su zaduženi da donesu uništenje na zemlji. Ko će spasiti čovječanstvo od ovog đavolskog zla? Kako da prekršimo zakonsku vlast koju demoni imaju nad nama?

Braćo i sestre, mi smo u stvarno mračnoj situaciji! Realnost je da su mnogi učenici mračnih kula pušteni na zlo. Realnost onoga što je „istina“ se izvrće. Božji neprijatelji se više ne kriju. Ima nade. Isus Hrist je došao u telu sa neba da donese milost Božju čovečanstvu. Jovan 1:9-13 „Pravo svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka dolazilo je na svijet. On je bio u svijetu, i svijet je kroz njega stvoren, ali svijet ga nije poznavao. Došao je svojoj kući, a njegovi ga nisu primili. Ali svima koji su ga primili, koji su vjerovali u njegovo ime, dao je moć da postanu djeca Božja; koji su rođeni, ne od krvi ni od volje tijela ni od volje ljudske, nego od Boga.”[1] Ali ko su ova deca Božija? Jednostavan odgovor, oni da prihvate Isusa kao svog Gospoda i spasitelja. Složenije pitanje je, oni koji su djeca Božja, ima li još onih koji su izabrani za posebnu svrhu? Da braćo, ovo su oni koji svakodnevno idu na prvu liniju u borbu sa đavolom i njegovim demonima. Ne čujemo za njih jer većina čovječanstva ne vjeruje da smo u ratu! Zbog tog neznanja, uvenuti ako je izbor pojedinačne duše ili kao grupe u društvu, oni se odvraćaju od đavola kao da je od šale. Još gore, on ne postoji!

Iz nastavnog autoriteta Rimokatoličke crkve KKC 976 „Apostolski simbol vjerovanja povezuje vjeru u oproštenje grijeha ne samo s vjerom u Duha Svetoga, već i s vjerom u Crkvu i zajedništvo svetih. Kada je dao Duha Svetoga svojim apostolima, uskrsli Hrist im je dao svoju vlastitu božansku moć da opraštaju grehe: „Primite Duha Svetoga. Ako nekome oprostite grehe, oprošteni su im; bilo koje, oni se zadržavaju.”[2]  Ova linija Nasljedstva Svetih ljudi koji su vodili bitku protiv Lucifera se nastavlja dvije hiljade dvadeset i dvije godine! Od Kristovog apostola do svećenika koji pruža svetu žrtvu misu u vašoj lokalnoj katoličkoj crkvi su trupe u prvoj liniji! Svaki svećenik nije službeni egzorcista, biskup koji je odgovoran za te biskupije ima posebnog čovjeka koji je izabran za tu ulogu. Ono što svaki kardinal, biskup, svećenik ima je ovlaštenje da oprašta grijehe! Ovo je veoma važno razumjeti jer posjedovanje autoriteta da oprašta grijehe je način na koji se Božja sila prenosi preko ovih ljudi, da se „slomi sotonin jaram“ [3].

Svaki grijeh koji počinimo u ovom životu je zakonska veza koju predajemo đavolu [4]. Od fizičkih bolesti kao što je artritis (fizički efekti neopraštanja) do ličnih grijeha poput ponosa , vjerovanja u lažne religije i filozofije ( tj . moonies , religije novog doba), praznovjerne prakse kao što su ESP, horoskopi, predviđanje budućnosti pomoću mračne magije. Seksualni grijesi kao što su pornografija, perverznost djece, seksualne zablude, istopolna privlačnost. Duhovi strahova i fobija, sve ovo ima korijen u grijesima koje smo počinili u našim životima. Iz Katekizma Tridentskog sabora stoji: „U pobožnim dušama koje s predanošću pristupaju ovom sakramentu, duboki mir i spokojstvo savjesti, zajedno s neizrecivom radošću duše, prate ovo pomirenje. Jer nema grijeha, ma koliko velikog ili strašnog, koji se ne može izbrisati sakramentom pokore, i to ne samo jednom, već uvijek iznova . O ovoj tački sam Bog ovako govori preko proroka: Ako se bezbožnik pokaje za sve svoje grijehe koje je počinio, i drži sve moje zapovijesti, i čini sud i pravdu, živ će živ, i neće umrijeti, a ja neće se sjetiti svih svojih bezakonja koja je učinio. I sveti Jovan kaže: Ako priznamo svoje grijehe; vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše; i malo kasnije, dodaje: Ako neko griješi, ne isključuje nikakav grijeh, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Krista, pravednog; jer je on pomirnica za naše grijehe; i ne samo za naše, nego za grijehe cijelog svijeta.”[5]

Završimo prvi dio molitvom koju je napisao prečasni otac Gabriel Amorth[6]

Molitva za vlastito oslobođenje

Oče Sveti, svemogući i milostivi Bože, u ime Isusa Krista i po zagovoru Djevice Marije, pošalji na mene Duha Svoga Svetoga; Neka se Duh Gospodnji spusti na mene, oblikuje me, oblikuje me, ispuni me, usliši me, iskoristi me, iscijeli me, istjeraj iz mene sve sile zla, uništi ih, uništi ih, da bih bio zdrav i činiti dobro. Istjeraj iz mene sve čini, čarobnjaštvo, crnu magiju, crne mase, urokljive oči, veze, kletve, đavolsku infestaciju, đavolsku opsjednutost, đavolsku opsesiju, sve što je zlo; grijeh, zavist, ljubomora, perfidnost, nesloga, nečistoća, zaljubljenost; fizičke, psihičke, moralne, duhovne i dijaboličke bolesti. Spali sva ova zla u paklu, tako da više nikada ne dotaknu mene ili bilo koje drugo stvorenje na svijetu. U ime Isusa Hrista, našeg Spasitelja, po zagovoru Prečiste Djevice Marije, naređujem i zapovijedam svim nečistim duhovima, svim prisutnim osobama koje me maltretiraju, da me odmah napuste, da me definitivno napuste i okovane svetim Mihailom. Arhanđela, od Svetog Gavrila, od Svetog Rafaila, od mog anđela čuvara, zgnječenog pod petom Presvete Prečiste Djeve, da ode u vječni ponor. Daj mi, Oče, mnogo vjere, radosti, zdravlja, mira i svih milosti koje su mi potrebne. Gospode Isuse neka Tvoja najdragocjenija Krv bude na meni. Amen.

Bog vas blagoslovio,

Aaron Joseph Paul Hackett

Pasionista Lay Brother


[1]Jovan 1 RSVCE (Revidirana standardna verzija katoličkog dodatka

[2]KKC-KATEHIZAM KATOLIČKE CRKVE DRUGO IZDANJE

[3]KKC 977 Naš Gospodin je vezao oproštenje grijeha za vjeru i krštenje: “Idite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje cijelom stvorenju. Onaj koji vjeruje i krsti se bit će spašen. “Krštenje je prvi i glavni sakrament oproštenja grijehe jer nas sjedinjuje s Kristom, koji je umro za naše grijehe i uskrsnuo za naše opravdanje, kako bismo „i mi mogli hodati u novom životu.

[4] Molitva za izbavljenje o. Chad Ripperger , PhD Sensus Traditonis Press

[5]http://www.catholicapologetics.info/thechurch/catechism/Holy7Sacraments-Penance.shtml

[6]o. Gabriel Amorth – Đavo me se boji

1 Comments on “Vaši su lanci slomljeni u Ime Isusa Krista!”

  1. Pingback: Vaši su lanci slomljeni u Ime Isusa Krista! — Lost Sheep for Christ – Webbplatsrubriksuzana monika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: