Vaši su lanci slomljeni u Ime Isusa Krista!

Razbijanje đavolskih lanaca 1. dio Aaron Joseph Paul Hackett | Oprost/Izbavljenje | 22.08.2022

Dajem vam Vlast odozgo

U ratu smo s vragom i njegovim demonima! Crna su vrata otvorena, a njegova je vojska puštena na zemlju. Grijesi se čine diljem svijeta i njegovi generali su dodijeljeni da donesu uništenje na Zemlju. Tko će spasiti čovječanstvo od ovog đavolskog zla? Kako razbiti zakonsku vlast koju demoni imaju nad nama?

Braćo i sestre, nalazimo se u stvarno mračnoj situaciji! Stvarnost je da su mnogi od učenika mračnih tornjeva pušteni u zlo. Stvarnost onoga što je “istina” se izvrće. Neprijatelji Božji više se ne skrivaju. Ima nade. Isus Krist je došao u tijelu s neba da donese Božje milosrđe čovječanstvu. Ivan 1,9-13 „Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dolazilo je na svijet. U svijetu bijaše i svijet po njemu postade, ali ga svijet ne upozna. Došao je u svoj dom, a njegovi ga nisu primili. Ali svima koji ga primiše, koji vjeruju u njegovo ime, dade moć da postanu djeca Božja; koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tijela, ni od volje čovjeka, nego od Boga.”[1] Ali tko su ta Božja djeca? Jednostavan odgovor, oni koji prihvaćaju Isusa kao svog Gospodina i Spasitelja. Složenije pitanje je, ima li više onih koji su djeca Božja odabranih za posebnu svrhu? Da, braćo, to je onaj koji svakodnevno ide na prvu crtu u borbu s đavlom i njegovim demonima. Ne čujemo za njih jer većina čovječanstva ne vjeruje da smo u ratu! Zbog tog neznanja, bilo da je to izbor pojedinačne duše ili grupe u društvu, oni odbijaju vraga kao da je šala. Što je još gore, on ne postoji!

Iz učiteljskog autoriteta Rimokatoličke crkve KKC 976 “Apostolsko vjerovanje povezuje vjeru u oproštenje grijeha ne samo s vjerom u Duha Svetoga, nego i s vjerom u Crkvu i u općinstvo svetih. Kad je svojim apostolima dao Duha Svetoga, uskrsli Krist im je predao svoju vlastitu božansku moć da opraštaju grijehe: “Primite Duha Svetoga. Kome oprostite grijehe, oprošteni su im; ako zadržite grijehe bilo koji, oni su zadržani.”[2]  Ova linija nasljeđa svetih ljudi koji su se borili protiv Lucifera nastavlja se dvije tisuće dvadeset i dvije godine! Od Kristova apostola do svećenika koji daje svetu misnu žrtvu u vašoj mjesnoj katoličkoj crkvi postrojbe su u prvoj crti! Svaki svećenik nije službeni egzorcist, biskup koji je odgovoran za te biskupije ima posebnog čovjeka koji je izabran za tu ulogu. Ono što svaki kardinal, biskup, svećenik ima je ovlast opraštanja grijeha! Ovo je vrlo važno razumjeti jer posjedovanje ovlasti za opraštanje grijeha je način na koji se Božja moć prenosi preko ovih ljudi, da “slome jaram Sotonin” [3].

Svaki grijeh koji počinimo u ovom životu zakonska je veza koju predajemo đavlu [4]. Od fizičkih bolesti poput artritisa (fizičkih učinaka neopraštanja) do osobnih grijeha poput ponosa , vjerovanja u lažne religije i filozofije ( tj . moonies , new age religije), praznovjerne prakse kao što je ESP, horoskopi, predviđanje budućnosti pomoću tamne magije. Seksualni grijesi kao što su pornografija, dječja izopačenost, seksualne zablude, istospolna privlačnost. Duhovi strahova i fobija, sve ovo ima korijen u grijesima koje smo počinili u našim životima. Iz Katekizma Tridentskog koncila stoji: „U pobožnim dušama koje s predanošću pristupaju ovom sakramentu, ovo pomirenje prati dubok mir i spokoj savjesti, zajedno s neizrecivom radošću duše. Jer nema grijeha, koliko god velik ili užasan bio, koji se ne može izbrisati sakramentom pokore, i to ne samo jednom, nego uvijek iznova . O ovoj točki sam Bog ovako govori preko proroka: Ako se bezbožnik pokaje za sve svoje grijehe koje je počinio, i bude držao sve moje zapovijedi, i vršio sud i pravdu, živi on će živjeti i neće umrijeti, a ja neće se sjećati svih svojih nedjela koja je učinio. I sveti Ivan kaže: Ako priznajemo svoje grijehe; on je vjeran i pravedan, da nam oprosti grijehe; i malo kasnije, dodaje: Ako tko griješi, ne izuzima nikakav grijeh, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika; jer on je pomirnica za naše grijehe; i ne samo za naše, nego i za grijehe cijelog svijeta.”[5]

Završimo prvi dio molitvom koju je napisao časni otac Gabriel Amorth[6]

Molitva za vlastito oslobođenje

Oče sveti, Bože svemogući i milosrdni, u ime Isusa Krista i po zagovoru Djevice Marije, pošalji na me svoga Duha Svetoga; neka Duh Gospodnji siđe na me, oblikuje me, oblikuje me, ispuni me, usliši me, upotrijebi me, izliječi me, odagna iz mene sve sile zla, uništi ih, uništi ih, da mi bude dobro i čini dobro. Odagnaj od mene sve čarolije, čarobnjaštvo, crnu magiju, crne mise, urokljivo oko, veze, kletve, đavolsku najezdu, đavolsku opsjednutost, đavolsku opsjednutost, sve što je zlo; grijeh, zavist, ljubomora, podmuklost, nesloga, nečistoća, zaljubljenost; tjelesne, psihičke, moralne, duhovne i dijabolične bolesti. Spali sva ta zla u paklu, tako da nikada više ne dotaknu mene niti bilo koje drugo stvorenje na svijetu. U ime Isusa Krista Spasitelja našega, po zagovoru Bezgrješne Djevice Marije, naređujem i zapovijedam svim nečistim dusima, svim prisutnostima koje me uznemiravaju, da me odmah napuste, da me definitivno napuste i , okovani svetim Mihaelom Arkanđela, od svetog Gabrijela, od svetog Rafaela, od mog anđela čuvara, smrvljen pod petom Presvete Bezgrešne Djevice, da ode u vječni ponor. Daj mi, Oče, mnogo vjere, radosti, zdravlja, mira i svih milosti koje su mi potrebne. Gospodine Isuse neka Tvoja predragocjena Krv bude nada mnom. Amen.

Bog vas blagoslovio,

Aaron Joseph Paul Hackett

Pasionistički brat laik


[1]Ivan 1 RSVCE (Revidirana standardna verzija Katolički dodatak

[2]KKC-KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE DRUGO IZDANJE

[3]KKC 977 Naš Gospodin je oproštenje grijeha vezao uz vjeru i krštenje: “Idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i krsti se, bit će spašen.” Krštenje je prvi i glavni sakrament oproštenja grijehe jer nas sjedinjuje s Kristom, koji je umro za naše grijehe i uskrsnuo za naše opravdanje, da „i mi hodimo u novosti života.

[4] Molitva izbavljenja fra. Chad Ripperger , PhD Sensus Traditonis Press

[5]http://www.catholicapologetics.info/thechurch/catechism/Holy7Sacraments-Penance.shtml

[6]Fr. Gabriel Amorth – Đavo me se boji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: