Monthly Archives: August 2021

SEBUAH DOA UNTUK KEBERHASILAN

Tuhanku, Engkau Mahakuasa, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Bapa. Kami mohon melalui syafaat dan bantuan malaikat agung Michael, Raphael, dan Gabriel untuk pembebasan saudara-saudara kita yang diperbudak oleh si jahat. Semua orang kudus di surga, datang membantu kami. Dari kecemasan, kesedihan dan obsesi, kami mohon, bebaskan kami, ya Tuhan .  Dari kebencian, percabulan, iri hati, kami mohon, bebaskan kami, ya […]

Read More

ԱՌԱՔԵԼՈ FOR Ա AՈԹՔ

Տեր իմ, դու ամենազոր ես, դու Աստված ես, դու Հայր ես: Մենք աղաչում ենք ձեզ Միքայել, Ռաֆայել և Գաբրիել հրեշտակապետերի բարեխոսությամբ և օգնությամբ մեր եղբայրների և քույրերի փրկության համար, ովքեր ստրկացել են չարից: Երկնքի բոլոր սրբեր, օգնության եկեք մեզ: Անհանգստությունից, տխրությունից և մոլուցքից, աղաչում ենք քեզ , ազատի՛ր մեզ, Տե՛ր :  Ատելությունից, պոռնկությունից, նախանձից, աղաչում ենք քեզ , ազատի՛ր մեզ, […]

Read More

Isang PANALANGIN PARA SA PAGLIGID

Aking Panginoon, ikaw ay makapangyarihan sa lahat, ikaw ay Diyos, ikaw ay Ama. Nakiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng pamamagitan at tulong ng mga archangels na sina Michael, Raphael, at Gabriel para sa pagliligtas ng ating mga kapatid na naalipin ng masama. Lahat ng mga santo ng langit, tulungan kami. Mula sa pagkabalisa, kalungkutan at mga […]

Read More

ለማድረስ ጸሎት

ጌታዬ ፣ አንተ ሁሉን ቻይ ነህ ፣ አንተ አምላክ ነህ ፣ አባት ነህ። በሊቀ መላእክት ሚካኤል ፣ በራፋኤል እና በገብርኤል ምልጃ እና ረድኤት እንለምንዎታለን በክፉው በባርነት ለተያዙ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን መዳን። የሰማይ ቅዱሳን ሁሉ ፣ እኛን ለመርዳት ይምጡ። ከጭንቀት ፣ ከሐዘን እና ከአጋጣሚዎች ፣ እንለምንሃለን ፣ ነፃ አውጣን ፣ ጌታ ሆይ ።  ከጥላቻ ፣ ከዝሙት ፣ ከምቀኝነት ፣ እንለምንሃለን […]

Read More

NJ PR LUTJE P FORR PELRDORIM

Zoti im, ti je i plotfuqishëm, ti je Zoti, ti je Ati. Ne ju lutemi përmes ndërmjetësimit dhe ndihmës së kryeengjëjve Michael, Raphael dhe Gabriel për çlirimin e vëllezërve dhe motrave tona që janë skllavëruar nga i ligu. Të gjithë shenjtorët e qiellit, na ndihmoni. Nga ankthi, trishtimi dhe obsesioni, të lutemi, na liro, o Zot .  Nga urrejtja, […]

Read More

‘N GEBED OM AFLEWING

Here, U is almagtig, U is God, U is Vader. Ons smeek u om die voorbidding en hulp van die aartsengele Michael, Raphael en Gabriel vir die bevryding van ons broers en susters wat verslaaf is aan die bose. Alle heiliges van die hemel, kom ons te hulp. Van angs, hartseer en obsessies, ons smeek U, bevry ons, […]

Read More

صلاة النجاة

ربي ، أنت كلي القدرة ، أنت الله ، أنت أب. نرجوكم بشفاعة ومساعدة رؤساء الملائكة ميخائيل ورفائيل وجبرائيل من أجل خلاص إخوتنا وأخواتنا الذين استعبدهم الشرير. يا جميع قديسي السماء ، تعالوا لمساعدتنا. من القلق والحزن والهواجس ، نرجوك حررنا يا رب .  من الكراهية والفسق والحسد نرجوك حررنا يا رب .  من أفكار الغيرة والغضب والموت ، نرجوك حررنا يا […]

Read More

A PRAYER FOR DELIVERANCE

My Lord, you are all-powerful, you are God, you are Father. We beg you through the intercession and help of the archangels Michael, Raphael, and Gabriel for the deliverance of our brothers and sisters who are enslaved by the evil one. All saints of heaven, come to our aid. From anxiety, sadness and obsessions, we […]

Read More