Waarom moes God sy Seun Jesus stuur om liefde vir die mensdom te betoon toe hy dit self kon gedoen het?

AARON JOSEPH -PAUL HACKETT | T HEOLOGIE | 0 7 / 1 1 /2020

  God het die mag om homself aan die mensdom te manifesteer en aan sy skepping te sê dat hy hulle liefhet. Omdat God die mens na sy beeld geskape het, wou hy in daardie mensdom deel om sy liefde op hul vlak te bring. Jesus is die skakel wat die hemelse liefde van sy Vader met sy kinders op aarde verbind.

              God het die mag dat hy met die hele wêreld kon praat en vir die mensdom gesê het: “Ek vergewe al u sondes en die poorte van die hemel is nou oop.” Tog wou God die mens nog dieper in verband bring, dat hy sy seun Jesus gestuur het om gebore te word na ‘n vrou, Maria, die Moeder van God. Jesus wat in die baarmoeder van ‘n vrou gebore is, het sy goddelike nederigheid getoon, omdat hy op sy moeder en vader moes vertrou om vir hom te sorg. Dit is die begin van sy begeerte om met sy kinders te wandel.

              God ken die swakheid van elke man. Hy kon die mens self verlos het en hom krag gegee het om die versoekings te oorkom. Jesus Christus wou deel hê aan die lyding van die mens, en het self direkte versoeking gehad. God het die duiwel toegelaat om Jesus te probeer mislei, maar het misluk. Jesus verstaan ​​dus die daaglikse stryd wat ons in ons alledaagse lewens ervaar. Hy ervaar ons pyn en ons lyding, sodat hy nader aan ons kan groei. Dit is die menslike aard van Jesus wat in ooreenstemming is met sy goddelike natuur. Deur die daaglikse stryd in die gesig te staar, hou die Seun van God sy kinders lief en korrigeer ons dit wanneer ons ‘n fout maak en ons tekortkominge vergewe. 

              Jesus wou vir die ganse mensdom iets agterlaat om sy offer vir ons sondes te onthou. Hy het die eenvoudige stof brood en wyn gebruik, sodat ons sy liggaam en bloed kon onthou wat deur sy kruisdood aangebied is. Hierdie maaltyd is die ewige herinnering aan sy liefde vir die mensdom. God hoef nie sy Seun te laat sterf nie en het die mag gehad om hom uit die hande van sy moordenaars te red. Jesus was gehoorsaam aan die begeerte van God die Vader, dat hy die perfekte lam was om aangebied te word tot redding van almal. Dit is die uiteindelike liefde wat Jesus namens die mensdom gedoen het. Hierdie daad van liefde het gehelp om ons sondes weg te neem en die poorte van die hemel oop te maak vir diegene wat aan sy liefde deel. 

              Net soos ‘n menslike vader die absolute beste vir sy kinders verlang, het God, wat die liefdevolle vader van die hele mensdom is, sy Seun Jesus gestuur om ons die perfekte liefde te toon. Jesus is in sy kinderskoene gestuur om aardse afhanklikheid en nederigheid te toon deur gehoorsaam te wees aan sy aardse moeder en vader. Jesus Christus het die lyding van versoeking en emosionele stryd beleef. Dit was om ons die voorbeeld te gee van die oorgawe van die goddelike voorsienigheid van God die Vader, dat die mensdom slegs deur die genade van God die krag kan hê om versoeking uit te daag en dit te oorkom. Die breek van brood is om die passie van sy dood aan die kruis te herleef. Om die hele skepping te herinner, dat Jesus se doel was om die liefde van sy Vader te bewerkstellig deur homself as ‘n losprys vir baie mense aan te bied. God kon alles self gedoen het en die wêreld sou glo dat hy die ware Ware God is. God se begeerte is dat die mens in sy liefde moet deel. Sy seun Jesus is die lewende volmaaktheid van daardie liefde. Want soos Saint John, het die geliefde dissipel in sy Evangelie Johannes 3:16 gesê “Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Dit is die uiteindelike doel van God se liefde vir die mensdom. Gelukkig is ons om hierdie liefde te aanvaar en te verheug.

God seën julle almal,

Aaron Joseph Paul Hackett

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: