Meditace 12.1.2018

Podíváme-li se na evangelium Lukáše Evangelisty ( Lukáš 3: 10-18 ), sdílí příběh o tom, kolik lidí přijelo za pomoc Jana Křtitele. John říká lidem, aby “sdíleli své pláště, pokud mají dva, spolu s Pro daňové sběratele jim řekne, aby “přestali sbírat víc než to, co je předepsáno.” Pro vojáky “neprovádějte vydírání, nikoho nepravděte nikoho nenávidějte a nezapomeňte s platy”.   Jan Křtitel neříká nikomu, aby něco radikálně učinil. To znamená, že tento příběh je předehrou Nového zákona. přichází Mesiáš, řídí lidi v obnově otevřených slov Spasitele, jako proroci Starého, volá po obrácení a je otevřen živým slovem Boha Všemohoucího.

 

Jan Křtitel odpovídá lidem, kteří přemýšlejí a ptají se, zda je Mesiášem, Spasitelem světa. “Já vás křtím vodou, ale ten, kdo je mocnější než já, přichází, popruh jehož sandálů nejsem hoden aby ho oddělil. Jeho vidlička je ve své ruce, aby vyčistila mršinu a shromáždila pšenici do své stodoly, ale plevy, které spálí s nepotřebným ohněm. ” Říká Je to, jako kdyby se jednalo o singl “Je to jako to dělá dvojčata” Je to jako dělat singly. “Říká jim, že je poslal Bůh. Syn Boží vysílá Ducha svatého ( Lukáš 24:49 ) a obdrží dar, který budou potřebovat Přijde k destu, vrátí se ke světu. Roy moc ďábla a smrti a on se sejdou lidi kolem sebe, kteří jsou hodni a přinést s sebou do ráje. Ti, kteří hřích a odmítají ho, on bude soudit a poslat do pekla.

 

Nehromažďujte den na prázdné věci, ale snažte se dělat Boží dílo v našich životech. Naše srdce Poslouchejte Matku Marii a radu svatého a vždy se vždy zaměřme na Krista. Když to máme Kristus se soustředil v našich životech. My, díky své milosti a milosrdenství, překonáváme zbytečné věci a přivádíme naše bratry a sestry zpět do světa, aby je uctívali.

 

Amen,

 

Aaron JP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: