Ang Sakramento ng Pagpapatawad

Juan 20: 22-23 “Natanggap ang Banal na Espiritu. Kung patawarin mo ang mga kasalanan ng anuman, pinatawad sila; kung napanatili mo ang mga kasalanan ng anuman, mananatili sila. “Si Jesu-Cristo, Hari ng Uniberso, ang nagtatag ng kanyang iglesya kasama ni Pedro. Nagpatawad din siya ng mga kasalanan. Ang awtoridad na ito ay naipasa sa iyong lokal na pari. Ang mga kamay ng isang Pari ay pinagpapala. Ito ay ang pagkilos ng Simbahang Kristiyano Katoliko ng Espiritu Santo.

CCC 1449 – “Ang sakramento ng kapatawaran, ito ay ang sakripisyo ng Diyos at ang ebanghelyo.” . Siya ay isang kinatawan ni Kristo. Itago ang ilang mga kasalanan. Ano ang nararamdaman mo. O baka maramdaman mo kaya napahiya Ngunit huwag itago ang anumang bagay. Kung mayroon kang isang masamang pag-amin, mayroon kang isang double mortal na kasalanan. Hindi ka nag-abala sa iyo, at nagtaka siya kung siya ay namatay. St. Sinabi ni Pablo na “Kung mawawala ang iyong kapayapaan ng isip.” Ang bawat tao’y nararapat makita mula sa tasa. Para sa mga kumain at umiinom, ayaw nilang kumain. Ang bilang mo ay nakatulog. Ngunit kung tayo ay mas marunong makilala, hindi tayo darating sa ilalim ng gayong hatol. Gayunpaman, nang tayo ay nahatulan sa mundo, tayo ay nahatulan sa mundo. “(1 Cor 11: 27-32) CCC 1456” hindi mo makita ang mga ito. Hindi magandang ideya. Kapag lubos nilang kinikilala ang kanilang mga kasalanan sa harap ng Diyos. Ito ang unang hakbang patungo sa pagpapagaling ng buong tao. Ang ilang mga tao ay gumaling sa isang shot, ang ilang mga oras at baka kahit na taon. Ngunit gusto ng Diyos na maging malaya. Siya ang hari ng kaharian.

St. Sinabi ni Ambrose tungkol sa simbahan, “May mga tubig at mga luha; “Pinatawad mo si Pedro sa pagtanggi sa kanya ng tatlong beses. Matapos ang Pagkabuhay na Mag-uli ng Panginoon, ang tatlong beses na pagpapatibay ng pagmamahal sa kanya. Binibigyan tayo ni Jesus ng isa pang sacrament of healing. Ito ay kilala bilang ang pagpapahid ng may sakit. Santiago 5: 13-16 “Problema?” Hayaang manalangin sila. Masaya ba ang sinuman? Hayaan silang kumanta ng mga awit ng papuri. Nasa iyo ba ito? Ito ay isang tanong ng Panginoon. Ang taong mabuti; ibabangon sila ng Panginoon. Kung nagkasala sila, mapapatawad sila. Maaari kang gumaling. Ang panalangin ng isang matuwid na tao ay malakas at epektibo. ”

CCC 1442 – “Ipinadala ito sa iyo”: “Maging Diyosa CCC “1450 -” diyosa ng pag-ibig “at” kapayapaan ” , hanapin ang pari at pagkatapos ay sabihin sa kanya ang katotohanan. Sabihin sa kanya ang lahat ng bagay na nakakaabala sa iyo. Maaari kang magawa nang mas mahusay. Kung sinusubukan mong mapupuksa ito? Mahal ka ni Jesus. Nagbigay siya ng isang pagkakataon upang matulungan kang kawan. Ang Sakripisyo ng Misa. Dapat kang makarating sa langit. Kung ikaw ay isang babae na 30, 40 o 50 taon. Inirerekomenda ko na manalangin ka sa Rosaryo o sa Banal na Awa. Tinutulungan siya na dalhin ito. Ito ay ang kanyang kamatayan. “Kahit na maaari mong i-save ang iyong kaluluwa” “Ang lihim ng buhay na rosaryo” Makalangit na Mga Ina Pagpapala

Kapag ang iyong tapos na confessing iyong mga kasalanan. Ang saserdote ay magbibigay sa iyo ng panulat. MANGYARING HUWAG HUWAG MAGBABAGO O IYONG PAGKAKASULAT. Siya ay handa na upang bigyan ka ng pagpapawalang-sala. CCC 1449 – Diyos, ang Ama ng mercies,
sa pamamagitan ng kamatayan at ng kanyang anak
ay nakipagkasundo sa mundo sa kanyang sarili
at sinugo ang Espiritu Santo sa gitna natin
para sa kapatawaran ng mga kasalanan;
sa pamamagitan ng ministeryo ng iglesia
maaring bigyan ka ng Diyos ng kapatawaran at kapayapaan,
Anak ng Banal na Espiritu.
Kapag naririnig ko ang mga salitang ito, maaari kong sabihin ang mga salitang ito sa pamamagitan ng pari. Paano ako makakakuha mula sa makapangyarihang sakramento. Salamat sa iyong anak, para sa iyong kaligtasan. Tulad ng iyong pinatawad Patawarin mo kami. Hoy, hindi ako sigurado kung ano ang nais niyang gawin. buhay na walang hanggan. Totoo na gagawin ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen.
Kapayapaan at Magandang Tiding,
Aaron jp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: