Uncategorized Category

Ва ӯ аждаҳо, он мори қадимиро, ки Иблис ва Шайтон аст, дастгир карда, ӯро ба муддати ҳазор сол бастааст.

Исо корҳои Иблисро нест мекунад ҚИСМИ 3Бр. Энтони Пол аз захмҳои муқаддаси Исо | Бахшиш/Наҷот | 30.08.2022 Ту ба ин ҷон ҳақ надорӣ! Чаро ман бояд ҳама гуноҳҳои худро эътироф кунам? Агар Худо қудрати бахшидани гуноҳҳоро дошта бошад, пас коҳини ӯ метавонад танҳо ба ман бахшиш диҳад ва ман хуб мешавам! Коҳин дорои қудрате, ки […]

Read More

பிசாசும் சாத்தானுமாகிய அந்தப் பழங்காலப் பாம்பாகிய டிராகனைப் பிடித்து, ஆயிரம் வருடங்கள் கட்டினான்.

இயேசு பிசாசின் செயல்களை அழிக்கிறார் பாகம் 3 உனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை! என் தவறுகளை நான் ஏன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்? கடவுளுக்கு பாவங்களை மன்னிக்கும் சக்தி இருந்தால், அவருடைய பூசாரி எனக்கு பாவமன்னிப்பு அளித்தால் நான் நன்றாக இருப்பேன்! பாதிரியாருக்கு இயேசு கிறிஸ்து வழங்கிய அதிகாரம் உள்ளது [1], ஆனால் ஒரு மருத்துவரால் நோயாளியை சரியாகக் குணப்படுத்த முடியாது, அவரை/அவளை நோய்வாய்ப்படுத்துவது என்ன என்பதை அவர் சரியாக அறியவில்லை. உங்கள் எல்லா பாவங்களையும், உங்கள் வாழ்க்கையையும், […]

Read More

และได้จับพญานาคพญานาคนั้นซึ่งเป็นมารและซาตานมามัดไว้เป็นพันปี

พระเยซูทรงทำลายงานของพญามาร ภาค 3บรา Anthony Paul จากบาดแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู | การให้อภัย/การปลดปล่อย | 08/30/2022 คุณ ไม่มีสิทธิ์ในจิตวิญญาณนี้! ทำไมฉันต้องสารภาพความผิดทั้งหมดของฉัน? ถ้าพระเจ้ามีอำนาจที่จะยกโทษบาปได้ นักบวชของเขาก็สามารถยกโทษให้ฉันได้ แล้วฉันก็จะหายดี! นักบวชมีสิทธิอำนาจที่พระเยซูคริสต์มอบให้พวกเขา [1]แต่แพทย์ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เว้นแต่เขาจะรู้ว่า EXACLTY อะไรทำให้เขา/เธอป่วย พระเจ้ารู้บาปทั้งหมดของคุณ ชีวิตของคุณ และหัวใจของคุณ [2]พระเจ้าต้องการให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการสารภาพบาปทั้งหมดของคุณ! ปิศาจที่ทำงานให้กับซาตานคือนักกฎหมาย หมายความว่าเมื่อเราทำบาป เราเข้าร่วมกับนรกและเหล่าทูตสวรรค์ที่ตกสู่บาป โรม 8:27 “และผู้ที่สำรวจจิตใจมนุษย์ก็รู้ว่าพระวิญญาณเป็นอย่างไร เพราะพระวิญญาณทรงวิงวอนเพื่อวิสุทธิชนตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ฉันต้องการนำเสนอตัวอย่างคำสารภาพคลุมเครือ หลังจากการสวดอ้อนวอนเปิดการสารภาพบาป ชายหนุ่มกล่าวกับบาทหลวงว่าเป็นเวลาสองเดือนแล้วนับตั้งแต่การสารภาพครั้งสุดท้ายของเขา เขาเล่าต่อไปนี้ให้ปุโรหิตของพระเจ้าฟัง พ่อครับ ฉันกำลังเดินไปตามถนนและสังเกตเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆ เธอน่ารักและเซ็กซี่มาก จากนั้นเพื่อนของฉันก็ชวนฉันดื่มเบียร์ แน่นอน พวกเขารู้ว่าฉันยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่มันไม่ใช่ความผิดของฉัน คุณพ่อ คุณก็รู้ว่าพระเจ้าเข้าใจดีว่าฉันยังเด็กและมีอารมณ์มากมายอยู่ในตัวฉัน! ฉันเมานิดหน่อย ไม่มีอะไรจริงจังเกินไป อ๋อ ฉันบังเอิญไปขอยืมเงินจากพ่อแม่ ไม่ต้องห่วง พ่อ ฉันจะจ่ายคืนให้ ฉันเสียเวลาไปโบสถ์ในวันอาทิตย์มากเกินไป แต่เดี๋ยวคราวหน้าจะจัดให้ครับ อืม […]

Read More

Ve o eski yılan olan ejderi, yani İblis ve Şeytan’ı yakaladı ve onu bin yıl boyunca bağladı.

İsa İblis’in Eserlerini Yok Eder 3. BÖLÜMBr. Anthony Paul İsa’nın Kutsal Yaraları | Bağışlama/Kurtuluş | 08/30/2022 Bu ruh üzerinde hiçbir hakkınız yok! Neden tüm yanlışlarımı itiraf etmeliyim? Tanrı’nın günahları bağışlama gücü varsa, o zaman rahibi beni bağışlayabilir ve ben iyi olacağım! Rahip, onlara İsa Mesih tarafından verilen yetkiye sahiptir [1], ancak bir doktor, hastasını tam […]

Read More

І він схопив дракона, стародавнього змія, який є диявол і сатана, і зв’язав його на тисячу років

Ісус руйнує справи ДИЯВОЛА ЧАСТИНА 3бр. Антоній Павло від Святих Ран Ісуса | Прощення/Позволення | 30.08.2022 Ви не маєте прав на цю душу! Чому я повинен зізнаватися у всіх своїх помилках? Якщо Бог має силу прощати гріхи, то його священик може просто дати мені відпущення гріхів, і я буду добре! Священик дійсно має повноваження, дані […]

Read More

Va u ajdahoni, Iblis va Shayton bo’lgan qadimgi ilonni tutdi va uni ming yilga bog’lab qo’ydi.

Iso iblisning ishlarini yo’q qiladi 3-QISMBr. Isoning Muqaddas Yaralari haqida Entoni Pol | Kechirim / Qutilish | 30.08.2022 Sizning bu jonga haqqingiz yo’q! Nega men barcha xatolarimni tan olishim kerak? Agar Xudo gunohlarni kechirishga qodir bo’lsa, uning ruhoniysi meni kechirishi mumkin va men yaxshi bo’laman! Ruhoniy Iso Masih tomonidan ularga berilgan vakolatga ega [1], ammo […]

Read More

Và ông đã bắt giữ con rồng, con rắn cổ đại đó là Ma quỷ và Sa-tan, và trói nó trong một nghìn năm

Chúa Giê-xu phá hủy công trình của kẻ chết chóc PHẦN 3Br. Anthony Paul về những vết thương thánh của Chúa Giêsu | Tha thứ / Sự khoan dung | 30/08/2022 Bạn không có quyền đối với linh hồn này! Tại sao tôi phải thú nhận tất cả những sai trái của mình? Nếu Chúa […]

Read More

Ac efe a ddaliodd y ddraig, y sarff hynafol honno, sef Diafol a Satan, a’i rhwymo am fil o flynyddoedd

Iesu’n Dinistrio Gweithiau’r Diafol RHAN 3Br. Anthony Paul o Glwyfau Sanctaidd Iesu | Maddeuant / Gwaredigaeth | 30/08/2022 Nid oes gennych unrhyw hawliau i’r enaid hwn! Pam mae’n rhaid i mi gyfaddef fy holl gamweddau? Os oes gan Dduw y gallu i faddau pechodau, yna gall ei offeiriad roi rhyddhad i mi a byddaf yn […]

Read More

Yambamba udrako, inyoka endala, onguDeveli noSathane, yambopha iminyaka eyinkulungwane.

UJesu ubhubhisa imisebenzi KADEVELI PART 3U-Br. Anthony Pawuli Wemanxeba Angcwele KaJesu | Intethelelo/Ukukhululwa | 08/30/2022 Awunawo amalungelo kulo mphefumulo! Kungani kufanele ngivume wonke amaphutha ami? Uma uNkulunkulu enamandla okuthethelela izono, khona-ke umpristi wakhe anganginika intethelelo futhi ngizoba muhle! UmPristi unalo igunya abalinikwe nguJesu Kristu [1], kodwa udokotela akakwazi ukwelapha isiguli ngendlela efanele ngaphandle kokuba azi […]

Read More

И он схватил дракона, этого древнего змея, который есть Дьявол и Сатана, и сковал его на тысячу лет

Иисус разрушает дела ДЬЯВОЛА ЧАСТЬ 3бр. Антоний Павел Святых Ран Иисуса | Прощение/Избавление | 30.08.2022 У тебя нет прав на эту душу! Почему я должен признаваться во всех своих ошибках? Если у Бога есть сила прощать грехи, тогда его священник может просто дать мне отпущение грехов, и я буду в порядке! Священник имеет власть, данную […]

Read More