Monthly Archives: September 2018

கிறிஸ்துவின் அருமையான பலி

சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளின் ஆசீர்வாதம், பரிசுத்த ஆவியின் சங்கம் இன்று என் வாசகர்களுக்கு வந்துசேரும்! நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றி யோசித்துப் பார்த்தால், உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது? கருணையுள்ளம்? பினவெலண்ட்? ஹீரோ? நான் எங்கள் இறைவன் ஒரு சாம்பியன் என்று நினைக்கிறேன், நாம் மனித இனம் கடுமையாக உழைக்க மற்றும் நம் வாழ்வில் பெருக்க முயற்சி செய்யலாம் இது. ஆலயத்தில் சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளுக்கு முன்பாக ஒரு பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டியைக் கொண்டுவருவதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட லேவிய வகுப்பின் […]

Read More

Прекрасна жертва Христа

Нехай Благословення Всемогучого Бога і союз Святого Духа стануть на сьогоднішній день усіма моїми читачами! Коли ми думаємо про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, що приходить до вашого розуму? Милостивий? Доброзичливий? Герой? Я хотів би подумати про Нашого Господа як Чемпіона, який ми такі, як людська раса може працювати і намагатись повторювати в нашому […]

Read More

Драгоценная жертва Христа

Пусть Благословение Всемогущего Бога и союз Святого Духа придут ко всем моим читателям сегодня! Когда мы думаем о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, что приходит в голову? Милосердный? Доброжелательная? Hero? Я хотел бы думать о нашем Господе как о Чемпионе, который мы, как человеческая раса, может много работать и попытаться воспроизвести в нашей жизни. […]

Read More

Ko te patunga tapu a te Karaiti

Ia tae mai te haamaitairaa a te Atua Mana Hope e te tahoêraa o te Varua Maitai i ni’ai ta◊u mau piahi atoa i teie mahana! A, no te whakaaro tatou i to tatou Ariki, me te Kaiwhakaora a Ihu Karaiti, he aha te haere mai ki to koutou hinengaro? He aroha? He pai? Hero? […]

Read More

Машайактын, баа жеткис курмандык

Ыйык Рухтун кудурети күчтүү Кудай менен союз бата бүгүн бардык окурмандарды келе берсин! Биз Мырзабыз жана Куткаруучубуз Иса Машаяк жөнүндө ойлонуп жатканда, акыл эмне келет? Мээримдүү? Жетебиз? Hero? Биз адам баласы талыбастан эмгектенип жана жашообузда орнотууга аракет болуп саналат Раббибиз бир чемпиону катары ойлонуп, келет. Жүйүт башкы дин кызматчы ийбадатканада Кудуреттүү Кудайдын алдында эч кемчиликсиз […]

Read More

그리스도의 귀한 희생

전능하신 하느님의 축복과 성령의 연합이 오늘 모든 독자들에게 올 수 있기를! 우리는 주님과 구세주 예수 그리스도를 생각할 때 무엇이 ​​당신의 마음에 오는가? 자비로운? 자애로운? 영웅? 나는 우리 인류가 열심히 일하고 우리 삶에서 복제하려고 노력할 수있는 챔피언으로서 우리 주님을 생각하고 싶습니다. 유대인 대제사는 성전에서 전능하신 하나님 앞에서 흠이없는 어린 양을 드리기 위해 선정 된 레위 인의 […]

Read More

キリストの貴重な犠牲

全能の神の祝福と聖霊の組合が今日私のすべての読者に来るように! 私たちの主と救い主であるイエス・キリストを考えるとき、何があなたの心に来るのですか?慈悲?慈善?ヒーロー?私は人類が熱心に働き、私たちの生活の中で複製しようとするチャンピオンとして私たちの主を考えていきたいと思います。ユダヤ人の大祭司は、レビ派の部長であり、寺院の全能の神の前に傷つかない子羊の奉仕をもたらすために選ばれました。神が人を造られたイエスは、自分自身を提供する真の大祭司であり、父でない神に罪のない罪のない献げ物です。 CCC 613「キリストの死は、人の贖いを達成するための祝福の犠牲の両方です。それは、新約聖書の犠牲であり、罪の赦しによって神との交わりで人を修復するものです。」ユダヤ人が最初の過ぎ越しを祝ったように、神がエジプト人から彼らを救い出す準備をしていたとき、彼らの最初の生まれの子供をスパarリングするドア。過去の、現在の、そして将来の人類の罪を洗い流すために十字架につけられた時に、血がとても優秀であるキリストがそれを提供しました。 CCC 1366「聖体は十字架の犠牲のための犠牲(再提示)です」使徒の継承者から選ばれた私たちの司祭が、教会の変更についてこの高い饗宴を祝うとき、私たちの目の前の谷間。私はイエスが本当の肉と真の血をヨハネから食べることを実際に意味していなかったと信じている人がいることを知っている人もいます。しかし、マタイを見れば第26章26節イエスは弟子たちに命じて「食べて食べて、または行為20:7「パンを壊すために集まった週の初日」それは単なる「象徴」ではなく、この命令を私たちの神自身から覚える真のジェスチャーです。彼は本当の子羊です。私たちは永遠に罪から私たちを解放するために、全能の神の前で自分を捧げました。 CCC 1366「最後の夕食で、キリストは目に見える犠牲を残しました。 {その犠牲の記憶が終わるまで繰り返すことができるように}司祭や司教が彼を上げて(ホスト)、父の前で最後の言葉を話すとき、彼はすべての名前を上回るキリストを育てている。すべての膝は弓をすべきです、地球のすべての舌は、これが世の罪を取り除く神の子羊であることを告白しなければなりません。喜びは夕食の価値がある人です。 私たちが教会のコミュニティとして一緒に集まるとき、私たちは最初に書かれた言葉を聞きます。生きる言葉と私たちの牧師は、今日の読書について語ります。私たちは神の生ける言葉によって養われます。世代から世代に渡された言葉。 CCC 2099「崇拝、感謝、懇願、聖体拝領の徴候として神に犠牲をささげるのは正しいです。」私たちが教会で一緒になるとき、義務を果たすだけではありません。 “ボックスのチェック”し、私たちが何をしても行ってください。いいえ!私たちはキリストに崇拝するためにそこにいます!それは私たちの道徳的、精神的な義務です。このように考えてみてください。すべての力があり、知っているすべての神は、あなたに地球の1時間1時間を賞賛し、崇拝するようにあなたに頼むだけです。あなたは今でもあなたがしなければならないことをするために23時間を持っています。あなたが主に与えるとき、彼はあなたの時間を祝福します。私はこれらの簡単なステップを提供して、あなたの人生の中でより多くの「キリストの中心になる」ようになります •誠実さ – 賛美と崇拝のために主に正直な時間を与える •勇気 – あなたの友人の言葉を聞くだけで、神はどこにいても、教会に行く必要があると言います。神があなたに喜ばれることを、勇敢で直立させてください!教会へ行く •思いやり – あなたの家族の人だけでなく、あなたが知らない人も気遣う人生を送ってください。あなたの慈悲を示して、イエスに慈悲を見せてください。 •敬意 – あなたが教会にいるとき、あなたの電話から離れ、教会の後まで会話を続けます。覚えています…神は本当にあなたの前にあります。私はあなたが注意を払うことをお勧め😊 •真実 – 死の罪の中でキリストの体と血を受けないでください。それは忌まわしいことであり、悔い改めができなければあなたの魂を犠牲にするかもしれません •名誉 – あなたが教会に行くとき、あなたがベッドから這い上がっているように、あなたのTシャツを着ていないように見て、あなたの最高の状態で行き、マスターの前に見えるようにしてください •忠誠 – 神の永遠の言葉に忠実である。私たちがキリストを愛しているならば、命じられたとおりに十字架を取らなければなりません。私たちは、私たちをより高い聖なるものにするために苦しみを喜ばなければなりません。 私たちはいつも主に感謝しなければなりません。私たちが息を飲んでくれてありがとうと言わなければなりません。彼の創造物を食べ、飲んで、動く能力。私が若くても、困っていない限り、神についてはあまり考えなかった。悪い時に父に行くのではなく、良い時にも行ってください!私は、あなたのオファーがMassesを奨励することをお勧めします。どうして?私たちは皆、神の慈悲を必要としています。イエス・キリストの恵みがなければ、私たちは自分自身を救うことはできません。あなたが死んでいるときに、あなたが生きているときにあなたのために提供されている聖マッサは1千人以上も価値があります。(http://www.philomena.org)CCC 2637「感謝祭は教会の祈りを示しています。祝われた。それは、救いの肉体的な働きを、罪の赦しのための自分自身の生きた犠牲として示しています。 “私たちは教会であり、私たちは世界のキリストの体です。あなたの愛する人がいなくなったので、煉獄で魂を祈ってください。今のスキャンダルの真っ只中にある教会の治癒のために祈ってください。彼らはあなたが大衆のために奨励金を提供できる無限の理由です。神は大きな神です。私たちが心から祈ってくれたら、私たちを愛しています。あなたは2時間の祈りをする必要はありません。あなたの心の深みからちょうど1つをしてください。聖なる崇拝の中でイエスの前に時間を過ごす。私はこの祈りで終わります。 天の御父、私は感動の言葉に感謝します。あなたの最も聖なる言葉について私に教えている先生方に感謝します。私はあなたの父の前に私たちに生きて呼吸する犠牲として自分自身を提供してくれてありがとう、私たちは他の名前の下に救われることができないので、あなたは主イエスです。聖霊の恵みと知恵が私たちと教会に引き続き来るようになるために、私たちは主アラムを介してこれを求めます。 ベスト、 アーロンJ 出典:Ascension Press、Bible Thumper Vol 2、AscensionPress.com Compenduim:カトリック教会の教理、リブレリア編集バチカナ第10版、2016年6月 カトリック教会の教理、第2版リブレリア編集バチカナ第26版印刷、2016年5月 生きているか死者のために提供している大衆のためのhttp://www.philomena.org/default.asp

Read More

मसीह की बहुमूल्य बलिदान

सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद और पवित्र आत्मा का संघ आज मेरे सभी पाठकों पर आ सकता है! जब हम अपने भगवान और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? दयालु? भलाई करनेवाला? नायक? मैं अपने भगवान के बारे में एक चैंपियन के रूप में सोचना चाहता हूं, […]

Read More

הקורבן היקר של ישו

במאי ברכתו של אלוהים אדירים ואת האיחוד של רוח הקודש לבוא על כל הקוראים שלי היום! כאשר אנו חושבים על אדוננו ומושיע ישוע המשיח, מה עולה על דעתך? רַחוּם? נָדִיב? גיבור? אני רוצה לחשוב על אדוננו כאלוף, אשר אנו כמו המין האנושי יכול לעבוד קשה ולנסות לשכפל בחיינו. הכהן הגדול היהודי היה ראש הכיתה לויט, […]

Read More

Ang mahalagang pagpapakasakit ni Kristo

Nawa ang Pagpapala ng Makapangyarihang Diyos at ang unyon ng Banal na Espiritu ay dumating sa lahat ng aking mga mambabasa ngayon! Kapag Iniisip natin ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, ano ang nasa isip mo? Maawain? Mabait? Hero? Gusto kong mag-isip ng Ating Panginoon bilang isang Champion, na kung saan tayo ay […]

Read More