คุณสาปแช่งจากฉันไปสู่ไฟนิรันดร์ที่เตรียมไว้สำหรับมารและเทวดาของเขา

คำเตือนให้ติดตาม THE DEVIL PART 2 Aaron Joseph Paul Hackett | การให้อภัย/การปลดปล่อย | 08/23/2022

ขุมนรกไม่มีก้น

ห้องขังนั้นใหญ่โตจนไม่มีใครรู้ความลึก ความกว้าง และขอบเขตของดันเจี้ยนแห่งนรก เป็นเวลาหลายศตวรรษ ที่พระเจ้าได้แสดงนิมิตเรื่องนรกแก่วิสุทธิชนของพระองค์บนแผ่นดินโลก ตั้งแต่นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนา จนถึงพระสันตปาปาปีเตอร์องค์แรกของเรา พระภิกษุภิกษุณีและแม้แต่คนบาปที่ได้รับการยกเว้นจากไฟนิรันดร์มีนิมิตที่น่ากลัวที่สุดของนรก ข้าพเจ้าจะแบ่งปันนิมิตหนึ่งซึ่งนักบุญเปโตรได้แสดงไว้แก่ท่าน

คำพูด – อีกครั้ง ฉันเห็นผู้ชายและผู้หญิงที่มีสีหน้ามืดมนในกองไฟ และฉันก็ถอนหายใจและร้องไห้และถามว่า “นี่ใครครับท่าน” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้เป็นชายที่ไปเยี่ยมหญิงโสเภณีและคนเล่นชู้ซึ่งมีภรรยาของตนแล้วล่วงประเวณี และ พวกผู้หญิง ประเภท เดียวกันที่ล่วงประเวณีมีสามีเป็นของตนเองจึงรับโทษโดยไม่เลิกรา” [1]

ฉันเห็นที่นั่นเช่นกัน เด็กผู้หญิงสวมชุดสีดำ และทูตสวรรค์ที่น่าเกรงขามสี่ตนถือโซ่ร้อนแดงไว้ในมือ ซึ่งพวกเธอสวมรอบคอของเด็กผู้หญิงเพื่อพาพวกเขาไปสู่ความมืด

อีกครั้ง และถามทูตสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นใคร” และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้เป็นหญิงพรหมจารีที่กระทำให้พรหมจารีของตนเป็นมลทิน โดยที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่รู้ ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงจ่ายค่าปรับที่ครบกำหนดโดยไม่หยุด ต่อไป ข้าพเจ้าเห็นชายหญิงเปลือยกายและถูกตัดมือและเท้าของเขาในที่ที่มีน้ำแข็งและหิมะซึ่งมีตัวหนอนกินพวกเขา เมื่อข้าพเจ้าเห็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็ร้องไห้ถามว่า “ท่านผู้นี้เป็นใคร” เขาตอบว่า “คนเหล่านี้เป็นคนที่ทำร้ายลูกกำพร้าพ่อ แม่ม่าย และคนยากจน และไม่ วางใจ ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น พวกเขาจึงจ่ายค่าปรับตามกำหนดโดยไม่หยุด”

ข้าพเจ้ามองดูเห็นคนอื่นๆ แขวนอยู่เหนือลำน้ำ ลิ้นของพวกเขาแห้งมาก ผลไม้มากมายถูกวางไว้ต่อหน้าต่อตาพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้กิน ข้าพเจ้าถามว่า “นี่ใครครับท่าน” ท่านตอบว่า “คนเหล่านี้ ละศีลอดก่อนเวลากำหนด ดังนั้นพวกเขาจึงรับโทษ นี้ โดยไม่หยุด”

นิมิตนี้ซึ่งแสดงแก่นักบุญเปโตรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประเภทของการลงโทษที่แต่ละวิญญาณต้องเผชิญ เราทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ คำพูด ความคิด และการกระทำของเรา ฉัน คุณ ผู้ไม่เชื่อ คนนอกศาสนา ฯลฯ ไม่มีใครหนีพ้นการพิพากษา อันเที่ยงธรรม ของพระเจ้าได้!

“แต่ถ้าความชั่วร้ายของเรา แสดงให้เห็น ความยุติธรรมของพระเจ้า เราจะว่าอย่างไร? ว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมที่จะลงทัณฑ์เรา? (ฉันพูดแบบมนุษย์) ไม่มีทาง! แล้วพระเจ้าจะทรงตัดสินโลกได้อย่างไร? แต่ถ้าโดยความเท็จของฉัน ความสัตย์จริงของพระเจ้ามีมากล้นถึงสง่าราศีของพระองค์ ทำไมฉันถึงยังถูกประณามว่าเป็นคนบาป? และทำไมไม่ทำชั่วเพื่อความดีจะ ได้มา?— ดังที่บางคนใส่ร้ายป้ายสีเราว่ากล่าว การประณามของพวกเขานั้นยุติธรรม” [2]

เราพยายามให้เหตุผลและคิดว่าเรารู้ดีกว่าพระเจ้า นี่คือความคิดที่น่าภาคภูมิใจ เราจะเข้าใจการพิพากษาของพระเจ้าได้อย่างไร? เขากำหนดได้อย่างไรว่าใครไปสวรรค์ นรก หรือ ไฟชำระ? นักบุญโธมัสควีนาสกล่าวถึงคำถามนี้ในคำถามเรื่อง Summa Theologica 88 บทความหนึ่งเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้า

“มีคำเขียนไว้ (มัทธิว 12:41) ว่า “ ชาวเมือง นีนะเว จะลุกขึ้นมาพิพากษากับ คนรุ่นนี้ และ จะกล่าวโทษเขา” ดังนั้น จะมีการพิพากษาหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์

มีคำเขียนไว้ด้วย (ยอห์น 5:29): “บรรดาผู้ที่ทำความดีจะฟื้นคืนชีวิต แต่บรรดาผู้ที่ทำชั่วก็ฟื้นขึ้นจากความตาย” ดังนั้น ดูเหมือนว่าหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์จะมีการพิพากษา

ข้าพเจ้าตอบว่า การดำเนินการหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่ง สิ่ง ต่าง ๆ ได้รับการดำรงอยู่ฉันใด การพิพากษาจึงเป็นของคำนั้น สิ่งนั้นจึงจะถึงจุดจบ ตอนนี้เราแยกแยะการดำเนินการสองครั้งในพระเจ้า ประการหนึ่งคือการที่พระองค์ประทานสิ่งต่าง ๆ ให้กับสิ่งที่เป็นอยู่ก่อน โดยทำให้ธรรมชาติของพวกมันสวยงามและโดยการสร้างความแตกต่างซึ่งนำไปสู่ความสมบูรณ์ของสิ่งนั้น: จากงานนี้พระเจ้าได้ทรงหยุดพัก (ปฐมกาล 2:2) การดำเนินการอื่นของเขาคือการที่พระองค์ทรงทำงานในสิ่งมีชีวิตที่ปกครอง และสิ่งนี้มีเขียนไว้ (ยอห์น 5:17): “พ่อของฉันทำงานมาจนถึงตอนนี้ และฉันทำงาน” ดังนั้น เราจึงแยกแยะการพิพากษาสองเท่าในพระองค์ แต่ในลำดับที่กลับกัน หนึ่งสอดคล้องกับงานของธรรมาภิบาลที่ไม่สามารถปราศจากการตัดสิน: และด้วยการตัดสินนี้ แต่ละคนจะถูกตัดสินเป็นรายบุคคลตามผลงานของเขา ไม่เพียงแต่ปรับให้เข้ากับตัวเองเท่านั้น แต่ยังปรับให้เข้ากับรัฐบาลของจักรวาลด้วย ดังนั้นรางวัลของชายคนหนึ่งจึงล่าช้าเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น (ฮีบรู 11:13-40) และการลงโทษของคนหนึ่งนำไปสู่ผลประโยชน์ของอีกคนหนึ่ง ดังนั้นจึง มีความจำเป็นที่จะต้องมีอีกสิ่งหนึ่ง และการตัดสินโดยทั่วไปที่สอดคล้องกับการก่อตัวขึ้นครั้งแรกของสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะได้มีไหวพริบเช่นเดียวกับเมื่อทุกสิ่งดำเนินไปโดยทันทีจากพระเจ้า ดังนั้นในระยะเวลาอันยาวนาน โลกจะได้รับ ส่วนเติมเต็ม สูงสุด โดยแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนส่วนตัวในที่สุด ดังนั้นในการพิพากษาครั้งนี้ ความยุติธรรมจากสวรรค์จะปรากฏในทุกสิ่ง ในขณะที่ตอนนี้มันยังคงซ่อนเร้นอยู่ เพราะเท่าที่บางครั้งคนบางคนถูกจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เอง จะมีการแยกความดีออกจากคนชั่วโดยทั่วๆ ไป เพราะจะไม่มีแรงจูงใจให้คนดีหากำไรจากคนชั่ว หรือคนชั่วด้วยความดีอีกต่อไป เพราะเหตุที่ความดีนั้นมีประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็ปะปนอยู่กับคนชั่ว ตราบที่สภาพชีวิตนี้อยู่ภายใต้การจัดเตรียมของพระเจ้า” [3]

เมื่อเราทำผิดต่อพระเจ้า มันเป็น “ข้อกล่าวหา” ต่อเราในระดับของการพิพากษา ปิศาจมี “สิทธิตามกฎหมาย” เหนือวิญญาณเพราะเรา รู้ตัวหรือไม่รู้ ตัว เลือกที่จะทำชั่ว รับใช้เจ้าชายผู้ชั่วร้ายของโลกนี้ คำสารภาพใช้เพื่อนำความบาปของคุณมาต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ การอภัยโทษที่มาถึงตอนจบของคำสารภาพ ทำลายอำนาจทางกฎหมายของปีศาจตลอดชีวิตของคุณ ให้เราอธิษฐานขอความเมตตาของพระเจ้าที่จะทำลายโซ่ตรวนแห่งบาปในชีวิตของเรา!

คำอธิษฐานช่วยกู้

พระเจ้ามีเมตตา พระเจ้า พระเจ้าของเรา ราชาแห่งยุค ผู้ทรง อานุภาพและฤทธานุภาพ พระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และผู้ทรงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างง่ายดายโดยพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ ผู้ทรงอยู่ในบาบิโลนทรงทำให้เปลวเพลิงของเตาหลอม “ร้อนขึ้นเจ็ดเท่า” กลายเป็นน้ำค้าง และทรงปกป้อง และช่วยชีวิตเด็กผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามคน คุณเป็นหมอและแพทย์ของจิตวิญญาณของเรา คุณคือความรอดของผู้ที่หันมาหาคุณ เราขอร้องให้คุณทำให้ไร้อำนาจ ขับไล่ และขับไล่พลังอสูร การมีอยู่ และการใช้กลอุบายทุกอย่าง อิทธิพลชั่วร้าย มารร้าย นัยน์ตาชั่วร้าย และความชั่วทั้งปวงที่มุ่งโจมตีผู้รับใช้ของท่าน… [บุคคล]… และในที่นี้ ….. [สถานที่]… ที่ซึ่งมีความริษยาและอาฆาต ประทานความดีให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ ความอดทนชัยชนะและการกุศล ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ ผู้ทรง รักเรา เราขอวิงวอนพระองค์ให้ยื่นพระหัตถ์อันทรงพลังและพระหัตถ์อันสูงส่งที่สุดของพระองค์ และมาช่วยเรา ช่วยเราผู้ซึ่งถูกสร้างมาในรูปของคุณ ส่งทูตสวรรค์แห่งสันติภาพมาเหนือเรา เพื่อปกป้องเราทั้งร่างกายและจิตใจ ขอพระเจ้าคุ้มครองและปราบพลังชั่วร้ายทุกอย่าง ยาพิษหรือความอาฆาตพยาบาททุกอย่างที่เรียกร้องจากเราโดยคนที่ฉ้อฉลและริษยา จากนั้น ภายใต้การคุ้มครองของสิทธิอำนาจของคุณ เราอาจร้องเพลงด้วยความกตัญญูว่า “พระเจ้าเป็นความรอดของฉัน ฉัน ควร กลัว ใคร ฉันจะไม่กลัวความชั่วร้ายเพราะพระองค์ทรงอยู่กับฉัน พระเจ้าของฉัน ความแข็งแกร่งของฉัน พระเจ้าผู้ทรงพลังของฉัน พระเจ้าแห่งสันติภาพ พระบิดาแห่งทุกยุคทุกสมัย” [4]

พระเจ้าอวยพรทุกท่าน

Aaron Joseph Paul Hackett

Passionist Lay Brother


[1] นักบุญที่เห็นนรก โดย ดร.พอล ทิกเพ็น หน้า 120 Publish by Tan Books 2019

[2] โรม 3:5-8

[3] https://www.newadvent.org/summa/5088.htm

[4] https://www.catholicexorcism.org/deliverance-prayers-for-the-laity

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: