ԱՌԱՔԵԼՈ FOR Ա AՈԹՔ

Տեր իմ, դու ամենազոր ես, դու Աստված ես, դու Հայր ես:

Մենք աղաչում ենք ձեզ Միքայել, Ռաֆայել և Գաբրիել հրեշտակապետերի բարեխոսությամբ և օգնությամբ

մեր եղբայրների և քույրերի փրկության համար, ովքեր ստրկացել են չարից:

Երկնքի բոլոր սրբեր, օգնության եկեք մեզ:

Անհանգստությունից, տխրությունից և մոլուցքից,

աղաչում ենք քեզ , ազատի՛ր մեզ, Տե՛ր : 

Ատելությունից, պոռնկությունից, նախանձից,

աղաչում ենք քեզ , ազատի՛ր մեզ, Տե՛ր : 

Խանդի, զայրույթի և մահվան մտքերից,

աղաչում ենք քեզ , ազատի՛ր մեզ, Տե՛ր 

Ինքնասպանության և աբորտի մասին ամեն մի մտքից,

աղաչում ենք քեզ , ազատի՛ր մեզ, Տե՛ր 

Մեղավոր սեռականության յուրաքանչյուր ձևից,

աղաչում ենք քեզ , ազատի՛ր մեզ, Տե՛ր : 

Մեր ընտանիքի յուրաքանչյուր բաժանումից և յուրաքանչյուր վնասակար բարեկամությունից,

աղաչում ենք քեզ , ազատի՛ր մեզ, Տե՛ր : 

Ամեն տեսակ հմայությունից, չարությունից, կախարդությունից և օկուլտիզմի ամեն ձևից,

աղաչում ենք քեզ , ազատի՛ր մեզ, Տե՛ր 

Տեր, դու, ով ասացիր.

մենք կարող ենք ազատվել ամեն չար կախարդանքից և վայելել ձեր խաղաղությունը միշտ ՝ Քրիստոսի ՝ մեր Տիրոջ անունով: Ամեն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: