ผู้รับใช้พระเจ้าที่ไม่เต็มใจ

“ พระเจ้าไม่ได้เรียกคนที่มีความสามารถเขาทำให้มีความสามารถที่เรียกว่า” ก่อนที่ฉันจะเข้าร่วมพิธีสังเวยอันศักดิ์สิทธิ์ของมวลชนในวันนี้ฉันได้พบข้อนี้จากพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า โคโลสี 1: 24-28 “   ตอนนี้ฉันชื่นชมยินดีในการทนทุกข์ของฉันเพื่อประโยชน์ของคุณและในเนื้อของฉันฉันเสร็จสมบูรณ์สิ่งที่ขาดในความทุกข์ของพระคริสต์เพื่อเห็นแก่ร่างกายของเขานั่นคือคริสตจักร    ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ให้ปฏิบัติตามตำแหน่งอันสูงส่งซึ่งข้าพเจ้าได้มอบให้ท่านเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นที่รู้จักอย่างสมบูรณ์   ความลึกลับที่ซ่อนอยู่สำหรับทุกวัยและรุ่น แต่ตอนนี้ทำให้ประจักษ์กับธรรมิกชนของเขา   สำหรับพวกเขาพระเจ้าทรงเลือกที่จะทำให้คนต่างชาติรู้ว่ายิ่งใหญ่เพียงใดในบรรดาเศรษฐีแห่งความรุ่งโรจน์แห่งรัศมีภาพซึ่งเป็นพระคริสต์ในท่านความหวังแห่งสง่าราศี   เราประกาศพระองค์เตือนทุกคนและสอนทุกคนด้วยสติปัญญาทั้งหมดเพื่อเราจะได้มอบทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์” สิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าตกตะลึงกับพี่น้องแกนกลาง ฉันได้รับในการต่อสู้ทางจิตวิญญาณส่วนตัวที่ขัดขวางการทำงานของฉันที่นี่ มารใช้ประโยชน์จากความรู้สึกที่อยู่ลึกที่สุดของฉัน เขาทำให้ฉันตาบอดด้วยแสงเท็จและพยายามหยุดฉันจากการเรียนรู้การอ่านและการเทศนาพระคำแห่งชีวิตของพระเจ้า คุณเห็นไหมว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกคุณให้มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองศัตรูของพระเจ้าจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่เขามีให้เพื่อทำลายคุณ เขาไม่ต้องการให้คุณทำสิ่งที่พระเจ้ามีให้คุณ เขาจะส่งหัวหน้าปีศาจของเขาไป “โยงโซ่” คุณเข้าสู่บาปที่ถูกเอาชนะโดยความเมตตาของพระเจ้า เขาจะใช้ผู้คนในอดีตเพื่อทำให้คุณคิดถึงช่วงเวลาแห่งความบาปแทนที่จะเป็นความเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของคุณ กระนั้นก็อย่าทำผิดข้อพี่น้องการทำงานเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย การติดตามพระวจนะของพระเจ้าก็ต้องทนทุกข์เช่นกัน

 

คริสตจักรคือร่างกายที่มีชีวิตของพระคริสต์บนโลก พระเยซูได้ทำทุกสิ่งบนโลกที่เราไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงเป็นคำถามที่ว่าถ้าพระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อมนุษยชาติแล้วทำไมฉันต้องทนทุกข์กับการประกาศพระวจนะของพระเจ้า? เมื่อเรารักใครสักคนเราต้องการแบ่งปันความสุขและความเจ็บปวด เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกเรากำลังพูดว่า “พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและมีชีวิตยืนยาวอย่างแท้จริงฉันยอมรับว่าฉันเป็นสัตว์ที่คุณสร้างขึ้นมา ฉันมีแนวโน้มบาปมากมาย แต่เนื่องจากฉันต้องการแบ่งปันในชีวิตใหม่ที่รอคอยผู้ที่ทำดีเพื่อประโยชน์ของคุณบนโลกให้ฉันได้รับการใช้ในวิธีที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อความรุ่งเรืองของคุณ”   ความปรารถนาภายในนี้เรียกว่า “การกลับใจใหม่ของคนบาป” เมื่อคุณอ่านจาก ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิกวรรค 1427 (CCC 1427) “ พระเยซูทรงเรียกให้กลับใจใหม่ การเรียกนี้เป็นส่วนสำคัญของการประกาศราชอาณาจักร: “ถึงเวลาแล้วและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วกลับใจและเชื่อในข่าวประเสริฐ”   ในการประกาศของคริสตจักรการเรียกนี้จะได้รับการแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสต์และพระกิตติคุณของเขา นอกจากนี้บัพติสมาเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการกลับใจครั้งแรกและขั้นพื้นฐาน มันเกิดจากศรัทธาในพระวรสารและโดยบัพติสมา   ว่าคนหนึ่งละทิ้งความชั่วร้ายและได้รับความรอดนั่นคือการอภัยบาปทั้งปวงและของประทานแห่งชีวิตใหม่” ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าได้รับบัพติศมานี้ตั้งแต่เกิดหากพวกเขาเติบโตขึ้นโดยเชื่อในพระเจ้า ผู้ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้รับในภายหลังในชีวิตเมื่อพวกเขายอมรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิต แต่การกลับใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั้นมาจากใจ สิ่งที่ไม่เป็น“ ความรู้สึกผิด” ในการกลับใจใหม่เพราะกระทำโดยใช้กำลังหรือความหวาดกลัว มันเป็นความปรารถนาที่ลึกซึ้งและลึกล้ำในการแปลงและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเพราะคุณต้องการให้พระเจ้าสถิตอยู่ในใจของคุณ!

 

พระเจ้าจะทำทุกอย่างและทุกสิ่งที่จะนำคุณมาหาเขา เหมือนคนรักเขาจะไล่ล่าคุณและทำลายคุณ (นิสัยที่เป็นบาป) คือการตระหนักว่าโลกไม่สามารถเสนออะไรให้คุณได้ ฉันได้ต่อสู้กับบาดแผลลึก ๆ หลายอย่างทำร้ายครอบครัวโดยส่วนตัว เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉัน แต่ถึงกระนั้นท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตของฉันพระเจ้าก็ยังทรงเรียกให้ฉันตามเขามา เมื่อฉันนั่งในบ้านของฉันฉันกำลังดูทีวีทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงที่ดังและชัดเจนในห้องนั่งเล่นของฉัน “ พอลเปาโลข่มเหงฉันทำไม” จะบอกว่าฉันไม่ได้กลัวจะโกหก ฉันยืนแช่แข็ง ลึกลงไปในแกนกลางใจของฉันฉันรู้ว่าใครเป็นเสียง ฉันรู้ว่ามันมาจากใคร ฉันตอบในใจ (เพราะฉันรู้สึกไม่พูด) “คุณเป็นใคร?” เสียงตอบกลับ ” ฉันคือพระเยซูซึ่งคุณกำลังข่มเหง   แต่จงลุกขึ้นแล้วเข้าไปในเมืองแล้วคุณจะได้รับการบอกกล่าวว่าคุณต้องทำอะไร ” ตอนนี้ขอให้คุณทราบชื่อของฉันคือพอลไม่ใช่ฉันชื่อแอรอน ฉันเลือกชื่อเพราะเขาเป็นน้องชายของท่านศาสดาโมเสส อาโรนเป็นนักบวชองค์แรกของพระเจ้าผู้สูงสุด ฉันรู้ว่าพระเจ้ากำลังพูดกับฉันผ่านทางพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ( ACTS บทที่ 9 ) ฉันหลีกเลี่ยงสิ่งนี้เป็นเวลาหลายปี ฉันไม่ต้องการทรมานพระเจ้า ฉันต้องการชีวิตที่เรียบง่ายและสร้างรายได้มากมาย ฉันสวดอ้อนวอน แต่ก็สับสนอยู่เสมอ ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ฉันป่วยหนักมากจนถึงขั้นเสียชีวิต กระนั้นพระเจ้าในความเมตตาของเขาทำให้ฉันมีชีวิตอยู่   CCC 541 “ เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดาพระเยซูทรงเปิดอาณาจักรแห่งสวรรค์บนโลก” ตอนนี้พระประสงค์ของพระบิดาคือ“ เพื่อยกมนุษย์ให้มีส่วนร่วมในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” เขาทำสิ่งนี้โดยการรวมมนุษย์รอบพระบุตรของพระเยซูคริสต์ การรวมตัวกันนี้คือศาสนจักร “บนแผ่นดินโลกเมล็ดและจุดเริ่มต้นของอาณาจักรนั้น” เมื่อคุณอ่านคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คุณต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลือกคุณไม่ใช่คนที่มีทักษะมากที่สุดหรือฉลาดที่สุด หรือได้รับความนิยมมากที่สุดเขาเลือกคนที่ไม่ได้เห็นสังคมบางทีอาจจะไม่มีสถานะทางเศรษฐกิจหรือมาจากฐานะครอบครัวสูงพี่น้องผมรู้สึกไม่คู่ควรฉันจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้า ต่ำกว่าสัตว์เพราะความบาปของฉันกระนั้นอาจารย์ได้เรียกร้องฉัน

 

เมื่อซาตานเห็นว่าคุณได้รับการเรียกจากพระเจ้าเขาจะโจมตีคุณ ฉันมีฝันร้ายเห็นเงาร่างมีประสบการณ์เลวร้ายและสูญเสียเงินหรือเวลา แต่ในความทุกข์ทรมานทั้งหมดนี้พระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอแล้วหากคุณเพียง แต่ละทิ้งความเมตตาของพระองค์เท่านั้น ฉันได้รับความเดือดร้อนเป็นการส่วนตัวในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา CCC 1430 “ การทรงเรียกการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและการตบะของพระเยซูเหมือนอย่างที่ผู้เผยพระวจนะเบื้องหน้าไม่ได้มุ่งไปที่งานออกไปข้างนอกเป็นครั้งแรกคือ “ผ้ากระสอบและขี้เถ้า” การอดอาหารและการทำให้อับอาย หากปราศจากสิ่งนี้บทลงโทษดังกล่าวยังคงปลอดเชื้อและเป็นเท็จ อย่างไรก็ตามการแปลงภายในกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกในสัญญาณท่าทางและงานแห่งการปลงอาบัติที่มองเห็นได้” ชีวิตของเราเป็นการต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง เราต้องต่อสู้กับพระเจ้าทุกวัน เราจะต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในตาข่ายของซาตาน   เราต้องทำงานเพื่อความรอดและวางใจในความเมตตาของพระเจ้าเพื่อทำสิ่งที่เหลืออยู่เสมอ CCC 1431 “ การกลับใจภายในคือการกลับใจใหม่อย่างสิ้นเชิงในชีวิตทั้งชีวิตของเราการกลับใจการกลับใจใหม่สำหรับพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจสิ้นสุดจากความบาปหันเหจากความชั่วร้ายด้วยการเกลียดชังต่อการกระทำที่ชั่วร้ายที่เราทำ”   แม้ว่าความหวังดูเหมือนจะหายไปพระเจ้าทรงพลังพอที่จะทำให้ถนนที่คดเคี้ยวในชีวิตของคุณตรง!

 

ให้เราสนิทกันด้วยคำอธิษฐานนี้ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเราขอบพระคุณสำหรับผลของแผ่นดินโลกและผลแห่งพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เราขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณเลือกที่จะกระจายคำพูดของคุณ เช่นเดียวกับ Paul the Apostle คุณใช้เขาแม้ว่าเขาจะฆ่าและจองจำสาวกของคุณ คุณใช้เขาเพื่อกระจายข่าวประเสริฐไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คุณให้ความสง่างามแก่เขาเพื่อเอาชนะการล่อลวงให้ทำบาปและแม้แต่ให้กำลังแก่เขาเพื่อที่จะทนเวลาของเขาในคุกจนกว่าเขาจะตัดหัวเพื่อประกาศข่าวสารศักดิ์สิทธิ์ของคุณ ฉันขอพบความกล้าหาญเช่นเดียวกับลูกศิษย์ที่คุณเลือกเพื่อสอนพระวจนะของพระเจ้าและนำเสนอในวิธีที่จะช่วยให้ผู้อื่นกลับใจใหม่ เราขอผ่านการขอร้องจากพระแม่มารีที่ได้รับพรและหัวหน้าทูตสวรรค์กาเบรียลเพื่อช่วยเราเผยแพร่คำสอนของพระเยซูเพื่อนำโลกทั้งใบมาสู่พระเจ้า เราถามสิ่งนี้ในชื่อของคุณอาเมน

 

ขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกท่าน

แอรอนโจเซฟพอล

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: